infoviz.cz

Infografiky - souhrn

Název Datum vydání Verze Kategorie Klíčová slova
Jak omezit znečišťování ovzduší ze stavebních prací 1. 6. 2024 1.1 kvalita ovzduší, vzdělávací zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší
Co nejvíce ovlivňuje emise z vytápění? 1. 6. 2024 1.1 kvalita ovzduší, vzdělávací emise, lokální vytápění
Směr větru 31. 5. 2024 1.0 počasí a klima vítr
Rozptylové studie 30. 5. 2024 1.0 kvalita ovzduší emise, zdroje znečišťování
Ansámblová předpověď počasí 5. 5. 2024 1.0 počasí a klima předpověď
Nové imisní limity pro ochranu lidského zdraví 2030 27. 4. 2024 1.0 kvalita ovzduší imisní limity
Plný rozkvět okrasné třešně Sakura 4. 4. 2024 1.0 počasí a klima, životní prostředí fenologie
Topné denostupně 29. 3. 2024 1.0 počasí a klima teplota
Normál teploty vzduchu a úhrnu srážek, 1991-2020, ČR 24. 3. 2024 1.0 počasí a klima srážky, teplota
Co ovlivňuje aktuální koncentrace znečišťujících látek 24. 3. 2024 1.1 kvalita ovzduší, vzdělávací imise
Blesky v číslech 17. 3. 2024 1.0 počasí a klima, vzdělávací blesk, bouřka
Emisní třídy kotlů na pevná paliva 16. 3. 2024 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací lokální vytápění
Vývoj urbanizace, Evropa 1960-2021 16. 3. 2024 1.0 geografie populace
Jak číst snímky z meteorologického radaru? 14. 3. 2024 1.0 počasí a klima, vzdělávací předpověď, srážky
To nejdůležitější o kvalitě ovzduší 13. 3. 2024 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací zdroje znečišťování, znečištění
Proč je kvalita ovzduší důležitá? 12. 3. 2024 2.0 kvalita ovzduší, vzdělávací znečišťování ovzduší
Eutrofizace 11. 3. 2024 1.0 voda, vzdělávací, životní prostředí znečištění
Extremita průměrné měsíční teploty 5. 3. 2024 1.0 počasí a klima teplota
Odchylka průměrné měsíční teploty, Česká republika 1. 3. 2024 1.0 počasí a klima teplota
Příčiny potenciálních problémů s vodou v krajině 28. 2. 2024 1.0 voda krajina
Průměrná teplota vzduchu a množství srážek v regionech ČR 25. 2. 2024 1.0 počasí a klima srážky, teplota
Cloud seeding 22. 2. 2024 1.0 počasí a klima, vzdělávací atmosféra, srážky
Perzistentní organické látky (POPs) 9. 2. 2024 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací benzo[a]pyren, znečišťující látka
Doporučení WHO pro koncentrace částic PM 6. 2. 2024 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací PM, zdraví
Rozptylové podmínky a ventilační index 6. 2. 2024 2.0 kvalita ovzduší, vzdělávací emise, vítr
Rozptylové podmínky 6. 2. 2024 1.1 kvalita ovzduší, vzdělávací emise, vítr
Dopady znečištěného ovzduší v domácnostech 5. 2. 2024 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací zdraví, domácnosti
Vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví 2. 2. 2024 1.2 kvalita ovzduší zdraví
Oxidy dusíku (NOX) 1. 2. 2024 1.1 kvalita ovzduší, vzdělávací NO, NO2, NOx
Suspendované (prachové) částice PM10 25. 1. 2024 1.1 kvalita ovzduší, vzdělávací PM
Suspendované (prachové) částice PM2,5 25. 1. 2024 1.1 kvalita ovzduší, vzdělávací PM
Extrémní chlad - zajímavé počasí/klima 21. 1. 2024 1.0 počasí a klima extrém, teplota
Teplota vzduchu a množství srážek, 1999–2023, Česká republika 20. 1. 2024 1.0 počasí a klima srážky, teplota
Teplota vzduchu a množství srážek v roce 2023 v České republice 19. 1. 2024 1.0 počasí a klima srážky, teplota
Průměrná roční teplota vzduchu v ČR, 1961-2023, pruhy oteplování 18. 1. 2024 1.0 počasí a klima teplota
Průměrný roční úhrn srážek - 1961–2023, Česká republika 18. 1. 2024 2.1 počasí a klima srážky
Vliv jevů El Niño a La Niña na globální teplotu 15. 1. 2024 1.1 počasí a klima teplota
Průměrná teplota vzduchu - 1961–2023, Česká republika 15. 1. 2024 2.1 počasí a klima teplota
Globální teplota 1850-2023 - pruhy oteplování 12. 1. 2024 1.1 počasí a klima globální, teplota
Průměrná roční teplota - 1775–2023, Praha-Klementinum 2. 1. 2024 2.0 počasí a klima teplota
Sníh na Štědrý den 19. 12. 2023 1.0 počasí a klima sníh
Velikost suspendovaných částic (PM) 16. 12. 2023 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací PM
Environmental Impact Assessment (EIA) v kostce 3. 12. 2023 1.0 životní prostředí, vzdělávací legislativa, životní prostředí
Počasí nebo podnebí (klima)? 25. 11. 2023 2.0 počasí a klima, vzdělávací počasí, klima
Podíl domácností na znečišťování ovzduší 17. 11. 2023 2.0 kvalita ovzduší PM, benzo[a]pyren, emise, lokální vytápění
Množství drog v odpadní vodě - previtin 17. 11. 2023 1.0 jiné drogy
Množství drog v odpadní vodě - MDMA (extáze) 12. 11. 2023 1.0 jiné drogy
Množství drog v odpadní vodě - marihuana 11. 11. 2023 1.0 jiné drogy
Množství drog v odpadní vodě - kokain 11. 11. 2023 1.0 jiné drogy
Monitoring znečišťujících látek v ovzduší 4. 11. 2023 1.0 kvalita ovzduší stanice
Průměrná denní délka slunečního svitu 31. 10. 2023 1.0 počasí a klima sluneční svit
Státní síť imisního monitoringu 31. 10. 2023 1.0 kvalita ovzduší stanice
Průměrná denní minimální teplota vzduchu 29. 10. 2023 1.0 počasí a klima teplota
Průměrná denní teplota vzduchu 28. 10. 2023 1.0 počasí a klima teplota
Průměrná denní maximální teplota vzduchu 28. 10. 2023 1.0 počasí a klima teplota
Vývoj koncentrací oxidu dusičitého v ČR 5. 10. 2023 1.0 kvalita ovzduší NO2
Vývoj koncentrací částic PM10 v České republice 1. 10. 2023 1.0 kvalita ovzduší PM
CO2 intenzita výroby elektřiny 3. 9. 2023 1.0 energetika CO2, energie
Vývoj průměrné teploty vzduchu v ročních obdobích, 1961–2022, Česká republika 24. 8. 2023 1.0 počasí a klima teplota
Intenzita tepelného ostrova evropských měst 23. 8. 2023 1.0 počasí a klima město, teplota
Zdroje znečišťování ovzduší - souhrn 12. 8. 2023 1.0 kvalita ovzduší zdroje znečišťování
Perleťové oblaky 27. 7. 2023 1.0 počasí a klima oblaky
Cirrostratus 27. 7. 2023 1.0 počasí a klima oblaky
Pozitivní zpětná vazba a změna klimatu 19. 7. 2023 1.0 počasí a klima změna klima
Výskyt dní s minimální teplotou vzduchu ≥ 20 °C 19. 7. 2023 1.0 počasí a klima teplota
Není ozon, jako ozon 15. 7. 2023 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací O3, atmosféra, ozon
Maximální teplota vzduchu 9. 7. 2023 2.0 počasí a klima teplota
Výskyt dní s maximální teplotou vzduchu ≥ 30 °C 9. 7. 2023 1.0 počasí a klima teplota
Výskyt dní s maximální teplotou vzduchu ≥ 35 °C 9. 7. 2023 1.0 počasí a klima teplota
Co dělat při velmi vysokých teplotách? 9. 7. 2023 1.0 počasí a klima, vzdělávací teplota, zdraví
Atmosférická depozice 8. 7. 2023 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací PM, srážky
Cirrocumulus 5. 7. 2023 1.0 počasí a klima oblaky
Jak se správně chovat při bouřce venku? 1. 7. 2023 1.0 počasí a klima, vzdělávací blesk, bouřka
Vývoj koncentrací oxidu dusičitého 25. 6. 2023 1.0 kvalita ovzduší NO2, NOx, znečišťování ovzduší, znečišťující látka
Oteplování v různých částech světa 23. 6. 2023 1.0 počasí a klima globální, teplota
Vývoj koncentrací oxidu siřičitého 17. 6. 2023 1.0 kvalita ovzduší SO2, znečišťování ovzduší, znečišťující látka
Relativní průběh koncentrací znečišťujících látek během kalendářního roku 4. 6. 2023 1.0 kvalita ovzduší NO2, O3, PM, SO2, benzo[a]pyren, znečišťování ovzduší, znečišťující látka
Svítící noční oblaky 2. 6. 2023 1.0 počasí a klima oblaky
Nesnesitelné horko - zajímavé počasí/klima 28. 5. 2023 1.0 počasí a klima extrém, teplota
Stratus 15. 5. 2023 1.0 počasí a klima oblaky
Vliv znečištěného ovzduší na starší osoby 9. 5. 2023 1.0 kvalita ovzduší zdraví, znečišťování ovzduší
Nejvíce blesků - zajímavé počasí/klima 6. 5. 2023 1.0 počasí a klima blesk, bouřka
Absence srážek - zajímavé počasí/klima 5. 5. 2023 1.0 počasí a klima extrém, srážky, zajímavost
Vysoký srážkový úhrn - zajímavé počasí/klima 4. 5. 2023 1.0 počasí a klima extrém, srážky, zajímavost
Z mrazů do veder - zajímavé počasí/klima 3. 5. 2023 1.0 počasí a klima extrém, teplota, zajímavost
Slunečné počasí - zajímavé počasí/klima 29. 4. 2023 1.0 počasí a klima sluneční svit, zajímavost
Vliv znečištěného ovzduší na děti 28. 4. 2023 1.0 kvalita ovzduší zdraví, znečištění
Cirrus 22. 4. 2023 1.0 počasí a klima oblaky
Cumulus 22. 4. 2023 1.0 počasí a klima oblaky
Altocumulus 22. 4. 2023 1.0 počasí a klima oblaky
Altostratus 22. 4. 2023 1.0 počasí a klima oblaky
Podíl srážek v jednotlivých ročních obdobích 18. 4. 2023 1.0 počasí a klima srážky
Cumulonimbus 6. 4. 2023 1.0 počasí a klima oblaky
Kritické jarní teploty v době vývoje květu ovocných stromů 3. 4. 2023 1.0 počasí a klima, vzdělávací teplota, zemědělství, vegetace
Roční průběh průměrné rychlosti větru, ČR, 1961-2020 27. 3. 2023 1.0 počasí a klima vítr
Podíl zeleně ve městech, EU 2018 26. 3. 2023 1.0 životní prostředí město
Extrémy počasí – srážky 17. 3. 2023 1.0 počasí a klima extrém, srážky
Roční průběh srážkového úhrnu, ČR, 1961-2020 17. 3. 2023 1.0 počasí a klima srážky
Roční průběh doby trvání slunečního svitu, ČR, 1961-2020 13. 3. 2023 1.0 počasí a klima sluneční svit
Roční průběh průměrné teploty vzduchu, ČR, 1961-2020 12. 3. 2023 1.0 počasí a klima teplota
Hydrologická předpověď (předpověď povodní) 8. 3. 2023 1.0 voda, vzdělávací povodně, předpověď
Fenologie 8. 3. 2023 1.0 počasí a klima, vzdělávací rostliny
Extrémy počasí - teplota vzduchu 28. 2. 2023 1.0 počasí a klima teplota, extrém
Roční období (sezóny) 28. 2. 2023 1.0 jiné, počasí a klima, vzdělávací astronomie
Proxy data – ledovcová jádra 26. 2. 2023 1.0 počasí a klima, vzdělávací CO2, paleoklimatologie
Stanice imisního monitoringu v Brně 11. 2. 2023 2.0 kvalita ovzduší stanice
Námrazové jevy 5. 2. 2023 1.0 počasí a klima, vzdělávací sníh, nebezpečné jevy
Co dělat při smogové situaci? 29. 1. 2023 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací smog
Měrná křivka 25. 1. 2023 1.0 voda, vzdělávací průtok
Investice na ochranu životního prostředí, 1991-2021, Česká republika 17. 1. 2023 1.0 jiné životní prostředí
Průměrná globální teplota povrchu 1941–2022 10. 1. 2023 1.0 počasí a klima teplota
Teploty na planetách sluneční soustavy 9. 1. 2023 1.0 jiné, vzdělávací teplota, vesmír
Co ovlivňuje míru znečištění z odpalování pyrotechniky? 1. 1. 2023 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací ohňostroje
Negativní dopady odpalování zábavní pyrotechniky 29. 12. 2022 1.0 životní prostředí, vzdělávací PM, ohňostroje, znečišťování ovzduší
Vodní stav a vodočet 28. 12. 2022 1.0 voda, vzdělávací řeka
Případová studie: Znečištění z odpalování pyrotechniky, částice PM10 27. 12. 2022 1.0 kvalita ovzduší PM, ohňostroje
Chemie ohňostrojů – barvy 25. 12. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací ohňostroje
Teplota vzduchu na Štědrý den 22. 12. 2022 1.0 počasí a klima teplota, Vánoce
Perfluorované a polyfluorované látky (PFAS) 16. 12. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací znečišťující látka
Voda na Zemi 11. 12. 2022 2.0 voda, vzdělávací životní prostředí
Akustický průtokoměr (ADCP) 1. 12. 2022 1.0 voda, vzdělávací řeka, průtok, hydrometrování
Mírné klima – rovnoměrné srážky po celý rok - Köppenova klasifikace – skupina Cf 29. 11. 2022 1.0 počasí a klima klima
Zemská atmosféra 19. 11. 2022 1.0 geografie, vzdělávací atmosféra
Velikost suspendovaných částic (PM) 13. 11. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací PM, aerosoly
Suché klima - Köppenova klasifikace – skupina B 12. 11. 2022 1.0 počasí a klima klima
Spotřeba CO2 na obyvatele, Evropa, 2019 10. 11. 2022 1.0 počasí a klima CO2
Emise CO2 na obyvatele (Evropa, 2020) 6. 11. 2022 1.0 počasí a klima CO2
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH/PAU) - 16 prioritních 4. 11. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací benzo[a]pyren, PAH
Stanice imisního monitoringu v Evropě - PM10 1. 11. 2022 1.0 kvalita ovzduší PM, stanice
Kyselé deště 31. 10. 2022 1.0 kvalita ovzduší, počasí a klima NOx, SO2, srážky
Smog 28. 10. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací NO2, O3, PM, SO2, smog
Tropické klima - Köppenova klasifikace – skupina A 25. 10. 2022 1.0 počasí a klima klima
Vdechovaný a vydechovaný vzduch 22. 10. 2022 1.0 jiné, vzdělávací dýchání
Velký londýnský smog 22. 10. 2022 1.0 kvalita ovzduší smog, historie
Smogové situace a regulace - zvýšené koncentrace částic PM10 11. 10. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací PM, smog
Cigaretový kouř 29. 9. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací emise, zdraví
Úhrn srážek v evropských hlavních městech 26. 9. 2022 2.0 počasí a klima srážky
Tepelný ostrov 26. 9. 2022 1.0 počasí a klima, vzdělávací teplota
Vývoj emisí částic PM2,5 v jednotlivých krajích ČR 25. 9. 2022 1.0 kvalita ovzduší PM, emise
Rozložení výroby energie solárními a větrnými elektrárnami v průběhu roku 24. 9. 2022 1.0 energetika solární energie, vítr
Vývoj emisí oxidu siřičitého v jednotlivých krajích ČR 24. 9. 2022 1.0 kvalita ovzduší SO2, emise
Nejrozsáhlejší rybníky v České republice 22. 9. 2022 1.0 voda rybníky
Jak zlepšit kvalitu ovzduší ve vnitřním prostředí? 21. 9. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací zdroje znečišťování, interiér
Rok s nejvyššími emisemi CO2 18. 9. 2022 1.0 počasí a klima CO2, emise
Emisní normy EURO pro osobní vozy 12. 9. 2022 1.0 kvalita ovzduší doprava, emise
Zdroje znečišťování ovzduší v interiéru 11. 9. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací zdroje znečišťování
Rollup - Zdroje znečišťování ovzduší 11. 9. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací zdroje znečišťování
Rollup - Znečišťující látky 11. 9. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací znečišťující látka
Rollup - Kvalita ovzduší 11. 9. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací zdraví
Podíl zemědělské plochy na celkové ploše území v Evropě 4. 9. 2022 1.0 životní prostředí zemědělství, land use
Podíl populace žijící v urbánních oblastech 4. 9. 2022 1.0 životní prostředí město, land use
Podíl lesů na celkové ploše území v Evropě 3. 9. 2022 1.0 životní prostředí lesy, land use
Vývoj emisí znečišťujících látek na obyvatele - Česko a Slovensko 2. 9. 2022 1.0 kvalita ovzduší emise, znečišťující látka
Vývoj emisí znečišťujících látek - Česko a Slovensko 2. 9. 2022 1.0 kvalita ovzduší emise, znečišťující látka
Přírodní zdroje znečišťování ovzduší 31. 8. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací zdroje znečišťování
Emise ze zemědělství 30. 8. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší, zemědělství
Rosný bod 29. 8. 2022 1.0 počasí a klima, vzdělávací teplota
Kotle na tuhá paliva 21. 8. 2022 1.0 kvalita ovzduší emise, lokální vytápění
Dlouhodobý vývoj emisí znečišťujících látek 21. 8. 2022 1.0 kvalita ovzduší emise
Minimální teplota vzduchu 20. 8. 2022 1.0 počasí a klima teplota, změna klima
Zdroje znečišťování ovzduší - příklady 16. 8. 2022 1.0 kvalita ovzduší zdroje znečišťování
Doby opakování - povodně 2002 13. 8. 2022 1.0 voda povodně
Meteorologické radiolokátory (radary) v České republice 13. 8. 2022 1.0 počasí a klima, vzdělávací srážky
Contrails, nikoliv chemtrails! 12. 8. 2022 1.0 jiné, kvalita ovzduší, vzdělávací emise, mýtus
Vývoj emisí oxidů dusíku v jednotlivých krajích ČR 11. 8. 2022 1.0 kvalita ovzduší NOx, emise
Doba trvání slunečního svitu - Brno-Tuřany 8. 8. 2022 1.0 počasí a klima sluneční svit
Zkratky používané v oboru kvality ovzduší 6. 8. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací terminologie
Emise suspendovaných částic osobních vozidel 5. 8. 2022 1.0 kvalita ovzduší PM, doprava
Vývoj emisí PM10 v jednotlivých krajích ČR 2. 8. 2022 1.0 kvalita ovzduší PM, emise, znečišťující látka
Index kvality ovzduší 30. 7. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací znečištění
Lesní požáry v České republice 29. 7. 2022 1.0 jiné příroda, požáry
Dálkový transport znečišťujících látek v ovzduší 28. 7. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací emise, imise, znečišťování ovzduší
Vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší 28. 7. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací počasí, znečištění
Smogové situace - přízemní ozon 23. 7. 2022 1.0 kvalita ovzduší O3, smog
Průtoky na vybraných měřených profilech - červenec 1997 15. 7. 2022 1.0 voda povodně, řeka
Olovo (Pb) 9. 7. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací těžký kov, znečišťující látka
Doby opakování - povodně 1997 7. 7. 2022 1.0 voda povodně, řeka
Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO) 5. 7. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací legislativa
Objem tepla v oceánech 5. 7. 2022 1.0 počasí a klima teplota, oceán
Průtok - Vltava, Praha-Zbraslav 5. 7. 2022 1.0 voda řeka
Srážky v červenci 1997 5. 7. 2022 1.0 voda povodně, srážky
Imisní limity pro ochranu zdraví a ekosystémů 4. 7. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací imisní limity
Denní srážkové úhrny, Brno-Tuřany, 1961-2021 3. 7. 2022 1.0 počasí a klima srážky
Průtok - Morava, Strážnice 3. 7. 2022 1.0 voda řeka
Vývoj globálních koncentrací oxidu uhličitého (CO2) 27. 6. 2022 1.0 počasí a klima CO2
Vývoj globálních koncentrací metanu (CH4) 27. 6. 2022 1.0 počasí a klima metan
Globální dostupnost dat o kvalitě ovzduší 27. 6. 2022 1.0 kvalita ovzduší NO2, PM
Bývá o víkendech horší počasí? 21. 6. 2022 1.0 počasí a klima, vzdělávací sluneční svit, srážky
Přízemní teplotní inverze a její vliv na kvalitu ovzduší 19. 6. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací inverze
Teplotní extrémy České republiky 19. 6. 2022 1.0 počasí a klima teplota
Délka dne, 21. 6. 2022 18. 6. 2022 1.0 jiné zeměpis
Nikl (Ni) 11. 6. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací těžký kov
Rozložení průměrných měsíčních srážek, Česká republika 1. 6. 2022 1.0 počasí a klima srážky
Rozložení průměrných měsíčních teplot vzduchu, Česká republika 1. 6. 2022 1.0 počasí a klima teplota, změna klima
Rozložení průměrné teploty vzduchu - Brno-Tuřany 31. 5. 2022 1.0 počasí a klima teplota, změna klima
Národní meteorologické organizace v Evropě 28. 5. 2022 1.0 jiné počasí
Nejvýkonnější elektrárny ČR na obnovitelné zdroje 28. 5. 2022 1.0 energetika energie
Převody jednotek 27. 5. 2022 1.0 počasí a klima, vzdělávací teplota
Teploty vzduchu v evropských hlavních městech 22. 5. 2022 1.0 počasí a klima teplota
Gravimetrické stanovení 20. 5. 2022 1.0 kvalita ovzduší PM
Vzorkovač 15. 5. 2022 1.0 kvalita ovzduší PM, měřicí technika
Největší vodní nádrže České republiky 9. 5. 2022 1.0 voda zeměpis
Stanice imisního monitoringu 7. 5. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací stanice
Emise CO2 v roce 2020 podle zemí a regionů 7. 5. 2022 1.0 počasí a klima CO2
Köppenova klasifikace podnebí 6. 5. 2022 1.1 počasí a klima, vzdělávací klasifikace
Průtok 6. 5. 2022 1.0 voda, vzdělávací řeka
Arsen (As) 4. 5. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací znečišťující látka, těžký kov
Kadmium (Cd) 4. 5. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací těžký kov, znečišťující látka
Analýza částic v ovzduší skenovacím elektronovým mikroskopem 30. 4. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací SEM
Srážkové extrémy České republiky 29. 4. 2022 1.0 počasí a klima srážky
Povodně – základní informace 24. 4. 2022 1.0 voda, vzdělávací povodně, SPA
Dny spojené s životním prostředím a přírodou 23. 4. 2022 2.0 životní prostředí životní prostředí
Vliv ohňostrojů na kvalitu ovzduší 22. 4. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací ohňostroje
Vývoj celkové výroby a podílu fosilních a nefosilních zdrojů 17. 4. 2022 1.0 energetika energie
Emise z dopravy 17. 4. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací NO, NO2, emise, doprava, NOx
Zdroje emisí znečišťujících látek v EU28 16. 4. 2022 1.0 kvalita ovzduší emise
Vývoj podílu zdrojů energie a jejího množství 16. 4. 2022 1.0 energetika energie, globální
Vývoj emisí znečišťujících látek v Evropě, 1990-2019 15. 4. 2022 1.0 kvalita ovzduší emise
Imise a emise 14. 4. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací imise, emise
Terminologie předpovědi počasí 13. 4. 2022 1.0 počasí a klima, vzdělávací předpověď
Odchylka průměrné měsíční a roční teploty vzduchu v České republice od průměru 1961-1990 11. 4. 2022 1.0 počasí a klima teplota, změna klima
Rizika související se změnou klimatu 11. 4. 2022 1.0 počasí a klima IPCC, změna klima
Průměrný měsíční a roční úhrn srážek v České republice 10. 4. 2022 1.0 počasí a klima srážky
Sucho - základní informace 9. 4. 2022 1.0 počasí a klima, vzdělávací sucho
Energetický mix v Evropě, 2021 5. 4. 2022 1.0 energetika energie
Přízemní ozon (O3) 5. 4. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací O3
Emise CO2 na obyvatele z výroby elektřiny 4. 4. 2022 1.0 energetika, počasí a klima CO2, energie
Vývoj emisí CO2 na obyvatele z výroby elektřiny 4. 4. 2022 1.0 energetika, počasí a klima CO2, energie
Podíl větrné a solární (fotovoltaické) energie v Evropě (2021) 3. 4. 2022 1.0 energetika energie, solární energie
Jaderná energetika v Evropě 3. 4. 2022 1.0 energetika energie
Kde byl překročen imisní limit v roce 2020? 22. 3. 2022 1.0 kvalita ovzduší imisní limity, znečištění
Kde byl překročen imisní limit v roce 2020 (bez zahrnutí O3)? 21. 3. 2022 1.0 kvalita ovzduší znečištění, imisní limity
Anomálie teploty vzduchu podle zeměpisné šířky 18. 3. 2022 1.0 počasí a klima teplota, změna klima
Benzo[a]pyren (BaP) 13. 3. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací benzo[a]pyren
Oxid siřičitý (SO2) 10. 3. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací SO2, znečišťující látka
Normály srážek 5. 3. 2022 1.0 počasí a klima, vzdělávací srážky
Normály teploty vzduchu 4. 3. 2022 1.0 počasí a klima, vzdělávací teplota
Technická a organizační opatření k omezení prašnosti ze stavebních činností 25. 2. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací PM, zdroje znečišťování
Jak interpretovat větrnou růžici? 15. 2. 2022 1.0 kvalita ovzduší, počasí a klima vizualizace
Jak se měří teplota vzduchu? 15. 2. 2022 1.0 počasí a klima, vzdělávací teplota
Jak rozumět anulárním koncentračním růžicím? 14. 2. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací vizualizace
Jak rozumět koncentračním růžicím? 14. 2. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací vizualizace
Smogové situace 14. 2. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací smog
Beaufortova stupnice 13. 2. 2022 1.0 počasí a klima, vzdělávací vítr
Velikost ozonové díry 9. 2. 2022 2.0 jiné ozonová díra, ozon
Skleníkové plyny a znečišťující látky 9. 2. 2022 1.0 kvalita ovzduší, počasí a klima, vzdělávací CO2, znečišťování ovzduší, skleníkové plyny
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích 9. 2. 2022 1.0 kvalita ovzduší zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - PM10 9. 2. 2022 1.0 kvalita ovzduší PM, zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - PM2,5 9. 2. 2022 1.0 kvalita ovzduší PM, zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - NO2 9. 2. 2022 1.0 kvalita ovzduší NO2, zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - BaP 9. 2. 2022 1.0 kvalita ovzduší zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší, benzo[a]pyren
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - SO2 9. 2. 2022 1.0 kvalita ovzduší SO2, zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - NO 9. 2. 2022 1.0 kvalita ovzduší zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší, NO
Charakteristické dny II 4. 2. 2022 1.0 počasí a klima, vzdělávací meteorologie
Zdroje emisí suspendovaných částic PM2,5 - 2019, Česká republika 28. 1. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací PM, zdroje znečišťování
Charakteristické dny - teplota vzduchu 26. 1. 2022 1.0 počasí a klima, vzdělávací meteorologie
Zdroje emisí suspendovaných částic PM10 - 2019, Česká republika 21. 1. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací PM, zdroje znečišťování
Odchylka průměrné teploty vzduchu - Rok 2021 vs. průměr 1991-2020 20. 1. 2022 1.0 počasí a klima globální, teplota
Systém integrované výstražné služby (SIVS) 20. 1. 2022 1.0 kvalita ovzduší, vzdělávací výstraha
Emise skleníkových plynů z výroby elektřiny 12. 1. 2022 1.0 jiné, energetika energie
Smogové situace a regulace - 2017-2021, Česká republika 7. 1. 2022 1.0 kvalita ovzduší smog
Teplota na Štědrý den - 1961–2021, Brno-Tuřany 26. 12. 2021 2.0 počasí a klima, aktualita teplota
Délka dne, 21. 12. 2021 21. 12. 2021 1.0 geografie astronomie
Šestá hodnotící zpráva IPCC (AR6) - Četnost slov ve Shrnutí pro tvůrce politik 3. 12. 2021 1.0 počasí a klima IPCC
Reálná zima 1961–2020, Brno-Tuřany 24. 11. 2021 1.0 počasí a klima teplota
Solární (fotovoltaická) a větrná energie v České republice v roce 2020 19. 11. 2021 1.0 energetika energie, solární energie
Větrná energie v České republice 18. 11. 2021 1.0 energetika energie
Solární (fotovoltaická) energie v České republice 17. 11. 2021 1.0 energetika energie, solární energie
Počet vědecko-výzkumných pracovníků v ČR 11. 11. 2021 1.0 jiné výzkum, věda
Průměrná teplota v létě v krajích a České republice 1. 9. 2021 1.0 počasí a klima teplota
Reálné léto - 1961–2020, Brno-Tuřany, Česká republika 28. 8. 2021 1.0 počasí a klima teplota
Průměrná teplota v zimě* v krajích a České republice 20. 8. 2021 1.0 počasí a klima teplota
Průměrná teplota a srážkový úhrn pro jednotlivé dny roku, Brno-Tuřany 1961–2020 19. 8. 2021 1.0 počasí a klima srážky, teplota
Absolutní maximum a minimum teploty vzduchu 1961–2020, Brno-Tuřany 20. 7. 2021 1.0 počasí a klima teplota
Absolutní maximum a minimum teploty vzduchu 1961–2020, Lysá hora 12. 7. 2021 1.0 počasí a klima teplota
Absolutní maximum a minimum teploty vzduchu 1961–2020, Lysá hora 11. 7. 2021 1.0 počasí a klima teplota
Odchylka průměrné měsíční teploty od průměru 1981-2010 - kladné odchylky 11. 6. 2021 1.0 počasí a klima teplota
Odchylka průměrné dekádní teploty od průměru 1851-2020 11. 6. 2021 1.0 počasí a klima teplota
Vývoj emisí CO2 na obyvatele pro různé regiony v období 1950–2019 9. 6. 2021 1.0 počasí a klima CO2
Odchylka průměrné měsíční teploty od průměru 1981-2010 - záporné odchylky 9. 6. 2021 1.0 počasí a klima teplota
Průběh celkových emisí CO2 na obyvatele v posledních 100 letech pro světadíly a Českou republiku 6. 6. 2021 1.0 počasí a klima CO2
Vývoj emisí CO2 na obyvatele pro různé regiony po dekádách v období 1950–2019 4. 6. 2021 1.0 počasí a klima CO2
Poměr emisí CO2 na obyvatele během 100letého období 1920-2019 k polovině období (1970) 3. 6. 2021 1.0 počasí a klima CO2
20 zemí s nejvyššími emisemi CO2 v roce 2019 včetně srovnání emisí na osobu 2. 6. 2021 1.0 počasí a klima CO2
Největší bodové zdroje oxidu uhličitého (CO2) v České republice v roce 2020 31. 5. 2021 1.0 počasí a klima CO2
Vývoj podílu jednotlivých regionů na celkových emisích CO2 v období 1950–2019 31. 5. 2021 1.0 počasí a klima CO2
20 zemí s nejvyššími emisemi CO2 na obyvatele v roce 2019 včetně srovnání absolutních emisí 30. 5. 2021 1.0 počasí a klima CO2
Koncentrace NO2 v dubnu 2019-2021 4. 5. 2021 1.0 kvalita ovzduší, aktualita NO2
Koncentrace NO2 v dubnu 2019-2021 v EU 4. 5. 2021 1.0 kvalita ovzduší, aktualita NO2
Velikost ozonové díry 3. 5. 2021 1.0 jiné ozonová díra, ozon
Velikost ozonové díry 2. 5. 2021 1.0 jiné ozonová díra, ozon
Investice na ochranu životního prostředí v České republice 28. 4. 2021 1.0 životní prostředí investice