infoviz.cz

Případová studie: Znečištění z odpalování pyrotechniky, částice PM10

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
PM, ohňostroje
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
27. 12. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 288×    21×  Transkript infografiky

Novoroční odpalování zábavní pyrotechniky může velmi významně zhoršovat kvalitu ovzduší. Výrazně se zvyšují například koncentrace částic PM.

Nejvyšší nárůsty koncentrací znečišťujících látek bývají pozorovány v hustě obydlených oblastech – tedy zejména ve městech. V rámci měst pak bývá situace nejhorší v místech hromadného odpalu, obzvláště, pokud se navíc jedná o špatně provětrávaná místa s ohledem na hustou zástavbu, tedy například na náměstích, sídlištích apod.

Jako příklad byla vybrána pozaďová městská stanice imisního monitoringu Brno-Dětská nemocnice. Ta se nachází přibližně jeden kilometr od centra Brna.

Hodnocena jsou data z let 2014/15 až 2021/22 (stanice je v provozu od roku 2014). Z přelomu let 2015/16 nejsou dostupná data, proto je hodnoceno celkem 7 období, vždy 48 h od 31. 12. do 1. 1.

Graf vlevo ukazuje průměrné hodinové koncentrace částic PM10 na stanici Brno-Dětská nemocnice, graf vpravo pak ukazuje rozdíl koncentrace částic PM10 oproti předchozí hodině. U všech grafů byla sjednocena škála osy Y pro možnost srovnání hodnot.

V grafu vlevo je vyznačena nejvyšší naměřená průměrná hodinová koncentrace částic PM10 v daném 48h období. Pokud je tato hodnota podbarvena barevně znamená to, že byla tato hodnota vůbec nejvyšší naměřenou hodinovou koncentrací PM10 v celém právě začínajícím roce (v roce 2022 k 20. 12.).

Imisní limit pro částice PM10 je stanoven pro roční a 24h koncentraci. 24h imisní limit PM10 pro ochranu zdraví má hodnotu 50 µg∙m–3. Pokud byla překročena hodnota tohoto imisního limitu, je průměrná 24h koncentrace vpravo od data (31. 12. nebo 1. 1.) podbarvena vínově, v opačném případě zeleně.

Jak je patrné z dat, koncentrace částic PM10 během novoročních oslav v některé roky stoupají k hodnotám až téměř 300 µg∙m–3. Takto vysoké hodinové koncentrace nejsou obvyklé – svědčí o tom i fakt, že se často jedná o nejvyšší hodinovou koncentraci v celém následujícím roce.

Co ovlivňuje, jak vysoké hodnoty jsou pozorovány?

Kromě samotného množství odpálené pyrotechniky jsou to zejména meteorologické a rozptylové podmínky – pokud je například větrno a prší, koncentrace nebudou tak vysoké. Pokud naopak budou rychlosti větru nízké a při výskytu teplotní inverze mohou být koncentrace velmi vysoké (a to platí obecně, nejen během odpalů). Rozptylové podmínky také ovlivňují, jak rychle koncentrace po ukončení oslav klesají na běžné hodnoty.

V neposlední řadě pak absolutní hodnotu koncentrací ovlivňuje výchozí stav – tedy to, jaké byly koncentrace ještě před začátkem oslav. Například při nízkých teplotách vzduchu (vysoká intenzita vytápění) a již zmíněné teplotní inverzi, mohou být koncentrace zvýšené již před začátkem oslav, a o to více stoupnout při začátku odpalů.

Kromě množství částic je velmi důležité také jejich složení. Během odpalování pyrotechniky jsou to často částice obsahující různé kovy, které se používají např. k docílení konkrétního barevného efektu nebo se používají ve střelném prachu. Výrazně se zvyšují například koncentrace síry, draslíku, barya, stroncia, mědi nebo bismutu. V některých případech je nárůst i o několik řádů.