infoviz.cz

Infografiky

 vše [292]
 CO2 [18]
 IPCC [2]
 NO [3]
 NO2 [10]
 NOx [5]
 O3 [5]
 PAH [1]
 PM [25]
 SEM [1]
 SO2 [7]
 SPA [1]
 Vánoce [1]
 aerosoly [1]
 astronomie [2]
 atmosféra [3]
 benzo[a]pyren [6]
 blesk [3]
 bouřka [3]
 domácnosti [1]
 doprava [3]
 drogy [4]
 dýchání [1]
 emise [22]
 energie [13]
 extrém [7]
 fenologie [1]
 globální [4]
 historie [1]
 hydrometrování [1]
 imise [3]
 imisní limity [4]
 interiér [1]
 inverze [1]
 investice [1]
 klasifikace [1]
 klima [4]
 krajina [1]
 land use [3]
 legislativa [2]
 lesy [1]
 lokální vytápění [4]
 metan [1]
 meteorologie [2]
 mýtus [1]
 město [3]
 měřicí technika [1]
 nebezpečné jevy [1]
 oblaky [10]
 oceán [1]
 ohňostroje [5]
 ozon [4]
 ozonová díra [3]
 paleoklimatologie [1]
 populace [1]
 povodně [6]
 počasí [3]
 požáry [1]
 průtok [2]
 předpověď [4]
 příroda [1]
 rostliny [1]
 rybníky [1]
 skleníkové plyny [1]
 sluneční svit [5]
 smog [7]
 sníh [2]
 solární energie [4]
 srážky [24]
 stanice [5]
 sucho [1]
 teplota [58]
 terminologie [1]
 těžký kov [4]
 vegetace [1]
 vesmír [1]
 vizualizace [3]
 vítr [6]
 výstraha [1]
 výzkum [1]
 věda [1]
 zajímavost [4]
 zdraví [8]
 zdroje znečišťování [20]
 zemědělství [3]
 zeměpis [2]
 zima [0]
 změna klima [7]
 znečištění [7]
 znečišťování ovzduší [17]
 znečišťující látka [13]
 řeka [7]
 životní prostředí [4]
Od: Do:

Nenalezeny žádné.

Aktualizace: Co nejvíce ovlivňuje emise z vytápění?
1. 6. 2024 |  6 dílčích grafik | zobrazit
Aktualizace: Jak omezit znečišťování ovzduší ze stavebních prací
1. 6. 2024 | zobrazit
Směr větru
31. 5. 2024 | zobrazit
Rozptylové studie
30. 5. 2024 | zobrazit
Ansámblová předpověď počasí
5. 5. 2024 | zobrazit
Nové imisní limity pro ochranu lidského zdraví 2030
27. 4. 2024 | zobrazit
Plný rozkvět okrasné třešně Sakura
4. 4. 2024 | zobrazit
Topné denostupně
29. 3. 2024 | zobrazit
Aktualizace: Co ovlivňuje aktuální koncentrace znečišťujících látek
24. 3. 2024 |  6 dílčích grafik | zobrazit
Normál teploty vzduchu a úhrnu srážek, 1991-2020, ČR
24. 3. 2024 | zobrazit
Blesky v číslech
17. 3. 2024 | zobrazit
Vývoj urbanizace, Evropa 1960-2021
16. 3. 2024 | zobrazit
Emisní třídy kotlů na pevná paliva
16. 3. 2024 | zobrazit
Jak číst snímky z meteorologického radaru?
14. 3. 2024 | zobrazit
To nejdůležitější o kvalitě ovzduší
13. 3. 2024 |  12 dílčích grafik | zobrazit
Aktualizace: Proč je kvalita ovzduší důležitá?
12. 3. 2024 | zobrazit
Eutrofizace
11. 3. 2024 | zobrazit
Extremita průměrné měsíční teploty
5. 3. 2024 | zobrazit
Odchylka průměrné měsíční teploty, Česká republika
1. 3. 2024 | zobrazit
Příčiny potenciálních problémů s vodou v krajině
28. 2. 2024 | zobrazit
Průměrná teplota vzduchu a množství srážek v regionech ČR
25. 2. 2024 | zobrazit
Cloud seeding
22. 2. 2024 | zobrazit
Perzistentní organické látky (POPs)
9. 2. 2024 | zobrazit
Aktualizace: Rozptylové podmínky
6. 2. 2024 | zobrazit
Aktualizace: Rozptylové podmínky a ventilační index
6. 2. 2024 | zobrazit
Doporučení WHO pro koncentrace částic PM
6. 2. 2024 | zobrazit
Dopady znečištěného ovzduší v domácnostech
5. 2. 2024 | zobrazit
Aktualizace: Vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví
2. 2. 2024 | zobrazit
Aktualizace: Oxidy dusíku (NOX)
1. 2. 2024 | zobrazit
Aktualizace: Suspendované (prachové) částice PM2,5
25. 1. 2024 | zobrazit
Aktualizace: Suspendované (prachové) částice PM10
25. 1. 2024 | zobrazit
Extrémní chlad - zajímavé počasí/klima
21. 1. 2024 | zobrazit
Teplota vzduchu a množství srážek, 1999–2023, Česká republika
20. 1. 2024 | zobrazit
Teplota vzduchu a množství srážek v roce 2023 v České republice
19. 1. 2024 | zobrazit
Aktualizace: Průměrný roční úhrn srážek - 1961–2023, Česká republika
18. 1. 2024 | zobrazit
Průměrná roční teplota vzduchu v ČR, 1961-2023, pruhy oteplování
18. 1. 2024 | zobrazit
Aktualizace: Průměrná teplota vzduchu - 1961–2023, Česká republika
15. 1. 2024 | zobrazit
Aktualizace: Vliv jevů El Niño a La Niña na globální teplotu
15. 1. 2024 | zobrazit
Aktualizace: Globální teplota 1850-2023 - pruhy oteplování
12. 1. 2024 | zobrazit
Aktualizace: Průměrná roční teplota - 1775–2023, Praha-Klementinum
2. 1. 2024 | zobrazit
Sníh na Štědrý den
19. 12. 2023 | zobrazit
Velikost suspendovaných částic (PM)
16. 12. 2023 | zobrazit
Environmental Impact Assessment (EIA) v kostce
3. 12. 2023 | zobrazit
Aktualizace: Počasí nebo podnebí (klima)?
25. 11. 2023 | zobrazit
Množství drog v odpadní vodě - previtin
17. 11. 2023 | zobrazit
Aktualizace: Podíl domácností na znečišťování ovzduší
17. 11. 2023 | zobrazit
Množství drog v odpadní vodě - MDMA (extáze)
12. 11. 2023 | zobrazit
Množství drog v odpadní vodě - kokain
11. 11. 2023 | zobrazit
Množství drog v odpadní vodě - marihuana
11. 11. 2023 | zobrazit
Monitoring znečišťujících látek v ovzduší
4. 11. 2023 |  8 dílčích grafik | zobrazit
Státní síť imisního monitoringu
31. 10. 2023 | zobrazit
Průměrná denní délka slunečního svitu
31. 10. 2023 | zobrazit
Průměrná denní minimální teplota vzduchu
29. 10. 2023 | zobrazit
Průměrná denní maximální teplota vzduchu
28. 10. 2023 | zobrazit
Průměrná denní teplota vzduchu
28. 10. 2023 | zobrazit
Vývoj koncentrací oxidu dusičitého v ČR
5. 10. 2023 | zobrazit
Vývoj koncentrací částic PM10 v České republice
1. 10. 2023 | zobrazit
CO2 intenzita výroby elektřiny
3. 9. 2023 | zobrazit
Vývoj průměrné teploty vzduchu v ročních obdobích, 1961–2022, Česká republika
24. 8. 2023 | zobrazit
Intenzita tepelného ostrova evropských měst
23. 8. 2023 | zobrazit
Zdroje znečišťování ovzduší - souhrn
12. 8. 2023 |  6 dílčích grafik | zobrazit
Cirrostratus
27. 7. 2023 | zobrazit
Perleťové oblaky
27. 7. 2023 | zobrazit
Výskyt dní s minimální teplotou vzduchu ≥ 20 °C
19. 7. 2023 | zobrazit
Pozitivní zpětná vazba a změna klimatu
19. 7. 2023 | zobrazit
Není ozon, jako ozon
15. 7. 2023 | zobrazit
Co dělat při velmi vysokých teplotách?
9. 7. 2023 | zobrazit
Výskyt dní s maximální teplotou vzduchu ≥ 35 °C
9. 7. 2023 | zobrazit
Výskyt dní s maximální teplotou vzduchu ≥ 30 °C
9. 7. 2023 | zobrazit
Aktualizace: Maximální teplota vzduchu
9. 7. 2023 | zobrazit
Atmosférická depozice
8. 7. 2023 | zobrazit
Cirrocumulus
5. 7. 2023 | zobrazit
Jak se správně chovat při bouřce venku?
1. 7. 2023 | zobrazit
Vývoj koncentrací oxidu dusičitého
25. 6. 2023 | zobrazit
Oteplování v různých částech světa
23. 6. 2023 | zobrazit
Vývoj koncentrací oxidu siřičitého
17. 6. 2023 | zobrazit
Relativní průběh koncentrací znečišťujících látek během kalendářního roku
4. 6. 2023 | zobrazit
Svítící noční oblaky
2. 6. 2023 | zobrazit
Nesnesitelné horko - zajímavé počasí/klima
28. 5. 2023 | zobrazit
Stratus
15. 5. 2023 | zobrazit
Vliv znečištěného ovzduší na starší osoby
9. 5. 2023 | zobrazit
Nejvíce blesků - zajímavé počasí/klima
6. 5. 2023 | zobrazit
Absence srážek - zajímavé počasí/klima
5. 5. 2023 | zobrazit
Vysoký srážkový úhrn - zajímavé počasí/klima
4. 5. 2023 | zobrazit
Z mrazů do veder - zajímavé počasí/klima
3. 5. 2023 | zobrazit
Slunečné počasí - zajímavé počasí/klima
29. 4. 2023 | zobrazit
Vliv znečištěného ovzduší na děti
28. 4. 2023 |  3 dílčí grafiky | zobrazit
Altostratus
22. 4. 2023 | zobrazit
Altocumulus
22. 4. 2023 | zobrazit
Cumulus
22. 4. 2023 | zobrazit
Cirrus
22. 4. 2023 | zobrazit
Podíl srážek v jednotlivých ročních obdobích
18. 4. 2023 | zobrazit
Cumulonimbus
6. 4. 2023 | zobrazit
Kritické jarní teploty v době vývoje květu ovocných stromů
3. 4. 2023 |  9 dílčích grafik | zobrazit
Roční průběh průměrné rychlosti větru, ČR, 1961-2020
27. 3. 2023 | zobrazit
Podíl zeleně ve městech, EU 2018
26. 3. 2023 | zobrazit
Roční průběh srážkového úhrnu, ČR, 1961-2020
17. 3. 2023 | zobrazit
Extrémy počasí – srážky
17. 3. 2023 | zobrazit
Roční průběh doby trvání slunečního svitu, ČR, 1961-2020
13. 3. 2023 | zobrazit
Roční průběh průměrné teploty vzduchu, ČR, 1961-2020
12. 3. 2023 | zobrazit
Fenologie
8. 3. 2023 | zobrazit
Hydrologická předpověď (předpověď povodní)
8. 3. 2023 | zobrazit
Roční období (sezóny)
28. 2. 2023 |  3 dílčí grafiky | zobrazit
Extrémy počasí - teplota vzduchu
28. 2. 2023 | zobrazit
Proxy data – ledovcová jádra
26. 2. 2023 | zobrazit
Aktualizace: Stanice imisního monitoringu v Brně
11. 2. 2023 | zobrazit
Námrazové jevy
5. 2. 2023 | zobrazit
Co dělat při smogové situaci?
29. 1. 2023 |  3 dílčí grafiky | zobrazit
Měrná křivka
25. 1. 2023 | zobrazit
Investice na ochranu životního prostředí, 1991-2021, Česká republika
17. 1. 2023 | zobrazit
Průměrná globální teplota povrchu 1941–2022
10. 1. 2023 | zobrazit
Teploty na planetách sluneční soustavy
9. 1. 2023 | zobrazit
Co ovlivňuje míru znečištění z odpalování pyrotechniky?
1. 1. 2023 | zobrazit
Negativní dopady odpalování zábavní pyrotechniky
29. 12. 2022 |  5 dílčích grafik | zobrazit
Vodní stav a vodočet
28. 12. 2022 | zobrazit
Případová studie: Znečištění z odpalování pyrotechniky, částice PM10
27. 12. 2022 | zobrazit
Chemie ohňostrojů – barvy
25. 12. 2022 | zobrazit
Teplota vzduchu na Štědrý den
22. 12. 2022 | zobrazit
Perfluorované a polyfluorované látky (PFAS)
16. 12. 2022 | zobrazit
Aktualizace: Voda na Zemi
11. 12. 2022 | zobrazit
Akustický průtokoměr (ADCP)
1. 12. 2022 | zobrazit
Mírné klima – rovnoměrné srážky po celý rok - Köppenova klasifikace – skupina Cf
29. 11. 2022 | zobrazit
Zemská atmosféra
19. 11. 2022 | zobrazit
Velikost suspendovaných částic (PM)
13. 11. 2022 | zobrazit
Suché klima - Köppenova klasifikace – skupina B
12. 11. 2022 | zobrazit
Spotřeba CO2 na obyvatele, Evropa, 2019
10. 11. 2022 | zobrazit
Emise CO2 na obyvatele (Evropa, 2020)
6. 11. 2022 | zobrazit
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH/PAU) - 16 prioritních
4. 11. 2022 | zobrazit
Stanice imisního monitoringu v Evropě - PM10
1. 11. 2022 | zobrazit
Kyselé deště
31. 10. 2022 | zobrazit
Smog
28. 10. 2022 | zobrazit
Tropické klima - Köppenova klasifikace – skupina A
25. 10. 2022 | zobrazit
Velký londýnský smog
22. 10. 2022 | zobrazit
Vdechovaný a vydechovaný vzduch
22. 10. 2022 | zobrazit
Smogové situace a regulace - zvýšené koncentrace částic PM10
11. 10. 2022 | zobrazit
Cigaretový kouř
29. 9. 2022 | zobrazit
Tepelný ostrov
26. 9. 2022 | zobrazit
Aktualizace: Úhrn srážek v evropských hlavních městech
26. 9. 2022 | zobrazit
Vývoj emisí částic PM2,5 v jednotlivých krajích ČR
25. 9. 2022 | zobrazit
Vývoj emisí oxidu siřičitého v jednotlivých krajích ČR
24. 9. 2022 | zobrazit
Rozložení výroby energie solárními a větrnými elektrárnami v průběhu roku
24. 9. 2022 | zobrazit
Nejrozsáhlejší rybníky v České republice
22. 9. 2022 | zobrazit
Jak zlepšit kvalitu ovzduší ve vnitřním prostředí?
21. 9. 2022 | zobrazit
Rok s nejvyššími emisemi CO2
18. 9. 2022 | zobrazit
Emisní normy EURO pro osobní vozy
12. 9. 2022 | zobrazit
Rollup - Kvalita ovzduší
11. 9. 2022 | zobrazit
Rollup - Znečišťující látky
11. 9. 2022 | zobrazit
Rollup - Zdroje znečišťování ovzduší
11. 9. 2022 | zobrazit
Zdroje znečišťování ovzduší v interiéru
11. 9. 2022 | zobrazit
Podíl populace žijící v urbánních oblastech
4. 9. 2022 | zobrazit
Podíl zemědělské plochy na celkové ploše území v Evropě
4. 9. 2022 | zobrazit
Podíl lesů na celkové ploše území v Evropě
3. 9. 2022 | zobrazit
Vývoj emisí znečišťujících látek - Česko a Slovensko
2. 9. 2022 | zobrazit
Vývoj emisí znečišťujících látek na obyvatele - Česko a Slovensko
2. 9. 2022 | zobrazit
Přírodní zdroje znečišťování ovzduší
31. 8. 2022 | zobrazit
Emise ze zemědělství
30. 8. 2022 | zobrazit
Rosný bod
29. 8. 2022 | zobrazit
Dlouhodobý vývoj emisí znečišťujících látek
21. 8. 2022 | zobrazit
Kotle na tuhá paliva
21. 8. 2022 | zobrazit
Minimální teplota vzduchu
20. 8. 2022 | zobrazit
Zdroje znečišťování ovzduší - příklady
16. 8. 2022 | zobrazit
Meteorologické radiolokátory (radary) v České republice
13. 8. 2022 | zobrazit
Doby opakování - povodně 2002
13. 8. 2022 | zobrazit
Contrails, nikoliv chemtrails!
12. 8. 2022 | zobrazit
Vývoj emisí oxidů dusíku v jednotlivých krajích ČR
11. 8. 2022 | zobrazit
Doba trvání slunečního svitu - Brno-Tuřany
8. 8. 2022 | zobrazit
Zkratky používané v oboru kvality ovzduší
6. 8. 2022 | zobrazit
Emise suspendovaných částic osobních vozidel
5. 8. 2022 | zobrazit
Vývoj emisí PM10 v jednotlivých krajích ČR
2. 8. 2022 | zobrazit
Index kvality ovzduší
30. 7. 2022 | zobrazit
Lesní požáry v České republice
29. 7. 2022 | zobrazit
Vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší
28. 7. 2022 |  7 dílčích grafik | zobrazit
Dálkový transport znečišťujících látek v ovzduší
28. 7. 2022 |  3 dílčí grafiky | zobrazit
Smogové situace - přízemní ozon
23. 7. 2022 | zobrazit
Průtoky na vybraných měřených profilech - červenec 1997
15. 7. 2022 | zobrazit
Olovo (Pb)
9. 7. 2022 | zobrazit
Doby opakování - povodně 1997
7. 7. 2022 | zobrazit
Srážky v červenci 1997
5. 7. 2022 | zobrazit
Průtok - Vltava, Praha-Zbraslav
5. 7. 2022 | zobrazit
Objem tepla v oceánech
5. 7. 2022 | zobrazit
Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO)
5. 7. 2022 | zobrazit
Imisní limity pro ochranu zdraví a ekosystémů
4. 7. 2022 |  3 dílčí grafiky | zobrazit
Průtok - Morava, Strážnice
3. 7. 2022 | zobrazit
Denní srážkové úhrny, Brno-Tuřany, 1961-2021
3. 7. 2022 | zobrazit
Globální dostupnost dat o kvalitě ovzduší
27. 6. 2022 | zobrazit
Vývoj globálních koncentrací metanu (CH4)
27. 6. 2022 | zobrazit
Vývoj globálních koncentrací oxidu uhličitého (CO2)
27. 6. 2022 | zobrazit
Bývá o víkendech horší počasí?
21. 6. 2022 | zobrazit
Teplotní extrémy České republiky
19. 6. 2022 | zobrazit
Přízemní teplotní inverze a její vliv na kvalitu ovzduší
19. 6. 2022 |  3 dílčí grafiky | zobrazit
Délka dne, 21. 6. 2022
18. 6. 2022 | zobrazit
Nikl (Ni)
11. 6. 2022 | zobrazit
Rozložení průměrných měsíčních teplot vzduchu, Česká republika
1. 6. 2022 | zobrazit
Rozložení průměrných měsíčních srážek, Česká republika
1. 6. 2022 | zobrazit
Rozložení průměrné teploty vzduchu - Brno-Tuřany
31. 5. 2022 | zobrazit
Nejvýkonnější elektrárny ČR na obnovitelné zdroje
28. 5. 2022 | zobrazit
Národní meteorologické organizace v Evropě
28. 5. 2022 | zobrazit
Převody jednotek
27. 5. 2022 | zobrazit
Teploty vzduchu v evropských hlavních městech
22. 5. 2022 | zobrazit
Gravimetrické stanovení
20. 5. 2022 | zobrazit
Vzorkovač
15. 5. 2022 | zobrazit
Největší vodní nádrže České republiky
9. 5. 2022 | zobrazit
Emise CO2 v roce 2020 podle zemí a regionů
7. 5. 2022 | zobrazit
Stanice imisního monitoringu
7. 5. 2022 |  4 dílčí grafiky | zobrazit
Průtok
6. 5. 2022 | zobrazit
Aktualizace: Köppenova klasifikace podnebí
6. 5. 2022 | zobrazit
Kadmium (Cd)
4. 5. 2022 | zobrazit
Arsen (As)
4. 5. 2022 | zobrazit
Analýza částic v ovzduší skenovacím elektronovým mikroskopem
30. 4. 2022 | zobrazit
Srážkové extrémy České republiky
29. 4. 2022 | zobrazit
Povodně – základní informace
24. 4. 2022 |  5 dílčích grafik | zobrazit
Aktualizace: Dny spojené s životním prostředím a přírodou
23. 4. 2022 | zobrazit
Vliv ohňostrojů na kvalitu ovzduší
22. 4. 2022 | zobrazit
Emise z dopravy
17. 4. 2022 | zobrazit
Vývoj celkové výroby a podílu fosilních a nefosilních zdrojů
17. 4. 2022 | zobrazit
Vývoj podílu zdrojů energie a jejího množství
16. 4. 2022 | zobrazit
Zdroje emisí znečišťujících látek v EU28
16. 4. 2022 | zobrazit
Vývoj emisí znečišťujících látek v Evropě, 1990-2019
15. 4. 2022 | zobrazit
Imise a emise
14. 4. 2022 | zobrazit
Terminologie předpovědi počasí
13. 4. 2022 | zobrazit
Rizika související se změnou klimatu
11. 4. 2022 | zobrazit
Odchylka průměrné měsíční a roční teploty vzduchu v České republice od průměru 1961-1990
11. 4. 2022 | zobrazit
Průměrný měsíční a roční úhrn srážek v České republice
10. 4. 2022 | zobrazit
Sucho - základní informace
9. 4. 2022 | zobrazit
Přízemní ozon (O3)
5. 4. 2022 | zobrazit
Energetický mix v Evropě, 2021
5. 4. 2022 | zobrazit
Vývoj emisí CO2 na obyvatele z výroby elektřiny
4. 4. 2022 | zobrazit
Emise CO2 na obyvatele z výroby elektřiny
4. 4. 2022 | zobrazit
Jaderná energetika v Evropě
3. 4. 2022 | zobrazit
Podíl větrné a solární (fotovoltaické) energie v Evropě (2021)
3. 4. 2022 | zobrazit
Kde byl překročen imisní limit v roce 2020?
22. 3. 2022 | zobrazit
Kde byl překročen imisní limit v roce 2020 (bez zahrnutí O3)?
21. 3. 2022 | zobrazit
Anomálie teploty vzduchu podle zeměpisné šířky
18. 3. 2022 | zobrazit
Benzo[a]pyren (BaP)
13. 3. 2022 | zobrazit
Oxid siřičitý (SO2)
10. 3. 2022 | zobrazit
Normály srážek
5. 3. 2022 | zobrazit
Normály teploty vzduchu
4. 3. 2022 | zobrazit
Technická a organizační opatření k omezení prašnosti ze stavebních činností
25. 2. 2022 | zobrazit
Jak se měří teplota vzduchu?
15. 2. 2022 | zobrazit
Jak interpretovat větrnou růžici?
15. 2. 2022 | zobrazit
Smogové situace
14. 2. 2022 | zobrazit
Jak rozumět koncentračním růžicím?
14. 2. 2022 | zobrazit
Jak rozumět anulárním koncentračním růžicím?
14. 2. 2022 | zobrazit
Beaufortova stupnice
13. 2. 2022 | zobrazit
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - NO
9. 2. 2022 | zobrazit
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - SO2
9. 2. 2022 | zobrazit
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - BaP
9. 2. 2022 | zobrazit
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - NO2
9. 2. 2022 | zobrazit
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - PM2,5
9. 2. 2022 | zobrazit
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - PM10
9. 2. 2022 | zobrazit
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích
9. 2. 2022 | zobrazit
Skleníkové plyny a znečišťující látky
9. 2. 2022 | zobrazit
Aktualizace: Velikost ozonové díry
9. 2. 2022 | zobrazit
Charakteristické dny II
4. 2. 2022 | zobrazit
Zdroje emisí suspendovaných částic PM2,5 - 2019, Česká republika
28. 1. 2022 | zobrazit
Charakteristické dny - teplota vzduchu
26. 1. 2022 | zobrazit
Zdroje emisí suspendovaných částic PM10 - 2019, Česká republika
21. 1. 2022 | zobrazit
Systém integrované výstražné služby (SIVS)
20. 1. 2022 | zobrazit
Odchylka průměrné teploty vzduchu - Rok 2021 vs. průměr 1991-2020
20. 1. 2022 | zobrazit
Emise skleníkových plynů z výroby elektřiny
12. 1. 2022 | zobrazit
Smogové situace a regulace - 2017-2021, Česká republika
7. 1. 2022 | zobrazit
Aktualizace: Teplota na Štědrý den - 1961–2021, Brno-Tuřany
26. 12. 2021 | zobrazit
Délka dne, 21. 12. 2021
21. 12. 2021 | zobrazit
Šestá hodnotící zpráva IPCC (AR6) - Četnost slov ve Shrnutí pro tvůrce politik
3. 12. 2021 | zobrazit
Reálná zima 1961–2020, Brno-Tuřany
24. 11. 2021 | zobrazit
Solární (fotovoltaická) a větrná energie v České republice v roce 2020
19. 11. 2021 | zobrazit
Větrná energie v České republice
18. 11. 2021 | zobrazit
Solární (fotovoltaická) energie v České republice
17. 11. 2021 | zobrazit
Počet vědecko-výzkumných pracovníků v ČR
11. 11. 2021 | zobrazit
Průměrná teplota v létě v krajích a České republice
1. 9. 2021 | zobrazit
Reálné léto - 1961–2020, Brno-Tuřany, Česká republika
28. 8. 2021 | zobrazit
Průměrná teplota v zimě* v krajích a České republice
20. 8. 2021 | zobrazit
Průměrná teplota a srážkový úhrn pro jednotlivé dny roku, Brno-Tuřany 1961–2020
19. 8. 2021 | zobrazit
Absolutní maximum a minimum teploty vzduchu 1961–2020, Brno-Tuřany
20. 7. 2021 | zobrazit
Absolutní maximum a minimum teploty vzduchu 1961–2020, Lysá hora
12. 7. 2021 | zobrazit
Absolutní maximum a minimum teploty vzduchu 1961–2020, Lysá hora
11. 7. 2021 | zobrazit
Odchylka průměrné dekádní teploty od průměru 1851-2020
11. 6. 2021 | zobrazit
Odchylka průměrné měsíční teploty od průměru 1981-2010 - kladné odchylky
11. 6. 2021 | zobrazit
Odchylka průměrné měsíční teploty od průměru 1981-2010 - záporné odchylky
9. 6. 2021 | zobrazit
Vývoj emisí CO2 na obyvatele pro různé regiony v období 1950–2019
9. 6. 2021 | zobrazit
Průběh celkových emisí CO2 na obyvatele v posledních 100 letech pro světadíly a Českou republiku
6. 6. 2021 | zobrazit
Vývoj emisí CO2 na obyvatele pro různé regiony po dekádách v období 1950–2019
4. 6. 2021 | zobrazit
Poměr emisí CO2 na obyvatele během 100letého období 1920-2019 k polovině období (1970)
3. 6. 2021 | zobrazit
20 zemí s nejvyššími emisemi CO2 v roce 2019 včetně srovnání emisí na osobu
2. 6. 2021 | zobrazit
Vývoj podílu jednotlivých regionů na celkových emisích CO2 v období 1950–2019
31. 5. 2021 | zobrazit
Největší bodové zdroje oxidu uhličitého (CO2) v České republice v roce 2020
31. 5. 2021 | zobrazit
20 zemí s nejvyššími emisemi CO2 na obyvatele v roce 2019 včetně srovnání absolutních emisí
30. 5. 2021 | zobrazit
Koncentrace NO2 v dubnu 2019-2021 v EU
4. 5. 2021 | zobrazit
Koncentrace NO2 v dubnu 2019-2021
4. 5. 2021 | zobrazit
Velikost ozonové díry
3. 5. 2021 | zobrazit
Velikost ozonové díry
2. 5. 2021 | zobrazit
Investice na ochranu životního prostředí v České republice
28. 4. 2021 | zobrazit