Infografiky

 vše [138]
 teplota [40]
 srážky [14]
 změna klima [5]
 globální [2]
 PM [9]
 NO2 [5]
 SO2 [2]
 investice [1]
 znečišťování ovzduší [11]
 znečištění [4]
 meteorologie [2]
 ozonová díra [3]
 ozon [3]
 CO2 [12]
 zdraví [1]
 energie [12]
 výzkum [1]
 věda [1]
 IPCC [2]
 astronomie [1]
 smog [2]
 zdroje znečišťování [10]
 skleníkové plyny [1]
 benzo[a]pyren [2]
 NO [3]
 sucho [6]
 vizualizace [3]
 vítr [2]
 znečišťující látka [6]
 výstraha [1]
 imisní limity [2]
 solární energie [3]
 O3 [1]
 předpověď [1]
 imise [1]
 emise [4]
 zima [1]
 doprava [1]
 NOx [1]
 životní prostředí [1]
 příroda [0]
 ohňostroje [1]
 povodně [1]
 SPA [1]
 SEM [1]
 klasifikace [1]
 těžký kov [3]
 řeka [1]
 stanice [1]
 zeměpis [2]
 měřicí technika [1]
 počasí [1]
 sluneční svit [2]
 inverze [1]
Od: Do:

Nenalezeny zadne

Bývá o víkendech horší počasí?
21. 6. 2022
Teplotní extrémy České republiky
19. 6. 2022
Přízemní teplotní inverze a její vliv na kvalitu ovzduší
19. 6. 2022
Dlouhodobý vývoj podnebí v České republice
19. 6. 2022
Délka dne, 21. 6. 2022
18. 6. 2022
Nikl (Ni)
11. 6. 2022
Lokality výskytu prvního tropického dne v roce
11. 6. 2022
Datum prvního tropického dne v roce
8. 6. 2022
Rozložení průměrných měsíčních teplot vzduchu, Česká republika
1. 6. 2022
Rozložení průměrných měsíčních srážek, Česká republika
1. 6. 2022
Rozložení průměrné teploty vzduchu - Brno-Tuřany
31. 5. 2022
Nejvýkonnější elektrárny ČR na obnovitelné zdroje
28. 5. 2022
Národní meteorologické organizace v Evropě
28. 5. 2022
Převody jednotek
27. 5. 2022
Teploty vzduchu v evropských hlavních městech
22. 5. 2022
Gravimetrické stanovení
20. 5. 2022
Vzorkovač
15. 5. 2022
Největší vodní nádrže České republiky
9. 5. 2022
Emise CO2 v roce 2020 podle zemí a regionů
7. 5. 2022
Stanice imisního monitoringu
7. 5. 2022
Průtok
6. 5. 2022
Aktualizace: Köppenova klasifikace podnebí
6. 5. 2022
Kadmium (Cd)
4. 5. 2022
Arsen (As)
4. 5. 2022
Průměrný roční srážkový úhrn celkově a v lesích
3. 5. 2022
Průměrná teplota vzduchu celkově a v lesích
3. 5. 2022
Analýza částic v ovzduší skenovacím elektronovým mikroskopem
30. 4. 2022
Srážkové extrémy České republiky
29. 4. 2022
Povodně – základní informace
24. 4. 2022
Aktualizace: Dny spojené s životním prostředím a přírodou
23. 4. 2022
Vliv ohňostrojů na kvalitu ovzduší
22. 4. 2022
Aktualizace: Vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví
18. 4. 2022
Emise z dopravy
17. 4. 2022
Vývoj celkové výroby a podílu fosilních a nefosilních zdrojů
17. 4. 2022
Vývoj podílu zdrojů energie a jejího množství
16. 4. 2022
Zdroje emisí znečišťujících látek v EU28
16. 4. 2022
Minimální teploty vzduchu v zimě
15. 4. 2022
Vývoj emisí znečišťujících látek v Evropě, 1990-2019
15. 4. 2022
Imise a emise
14. 4. 2022
Terminologie předpovědi počasí
13. 4. 2022
Rizika související se změnou klimatu
11. 4. 2022
Odchylka průměrné měsíční a roční teploty vzduchu v České republice od průměru 1961-1990
11. 4. 2022
Průměrný měsíční a roční úhrn srážek v České republice
10. 4. 2022
Sucho - základní informace
9. 4. 2022
Přízemní ozon (O3)
5. 4. 2022
Energetický mix v Evropě, 2021
5. 4. 2022
Vývoj emisí CO2 na obyvatele z výroby elektřiny
4. 4. 2022
Emise CO2 na obyvatele z výroby elektřiny
4. 4. 2022
Jaderná energetika v Evropě
3. 4. 2022
Podíl větrné a solární (fotovoltaické) energie v Evropě (2021)
3. 4. 2022
Kde byl překročen imisní limit v roce 2020?
22. 3. 2022
Kde byl překročen imisní limit v roce 2020 (bez zahrnutí O3)?
21. 3. 2022
Anomálie teploty vzduchu podle zeměpisné šířky
18. 3. 2022
Benzo[a]pyren (BaP)
13. 3. 2022
Oxid siřičitý (SO2)
10. 3. 2022
Oxidy dusíku (NOX)
9. 3. 2022
Suspendované (prachové) částice PM2,5
8. 3. 2022
Suspendované (prachové) částice PM10
7. 3. 2022
Normály srážek
5. 3. 2022
Normály teploty vzduchu
4. 3. 2022
Technická a organizační opatření k omezení prašnosti ze stavebních činností
25. 2. 2022
Jak se měří teplota vzduchu?
15. 2. 2022
Jak interpretovat větrnou růžici?
15. 2. 2022
Smogové situace
14. 2. 2022
Jak rozumět koncentračním růžicím?
14. 2. 2022
Jak rozumět anulárním koncentračním růžicím?
14. 2. 2022
Beaufortova stupnice
13. 2. 2022
Kdy v České republice mrzne? - 1961/62–2019/20
11. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - NO
9. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - SO2
9. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - BaP
9. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - NO2
9. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - PM2,5
9. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - PM10
9. 2. 2022
Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích
9. 2. 2022
Skleníkové plyny a znečišťující látky
9. 2. 2022
Aktualizace: Velikost ozonové díry
9. 2. 2022
Charakteristické dny II
4. 2. 2022
Počet mrazových dní 1961–2020, Česká republika
3. 2. 2022
Počet ledových dní 1961–2020, Česká republika
3. 2. 2022
Intenzita sucha 1804–2021, Česká republika
31. 1. 2022
Analýza sucha na CzechGlobe
31. 1. 2022
Zdroje emisí suspendovaných částic PM2,5 - 2019, Česká republika
28. 1. 2022
Počet mrazových dní 1961–2100, Česká republika
27. 1. 2022
Charakteristické dny - teplota vzduchu
26. 1. 2022
Zdroje emisí suspendovaných částic PM10 - 2019, Česká republika
21. 1. 2022
Systém integrované výstražné služby (SIVS)
20. 1. 2022
Odchylka průměrné teploty vzduchu - Rok 2021 vs. průměr 1991-2020
20. 1. 2022
Emise skleníkových plynů z výroby elektřiny
12. 1. 2022
Průměrná roční teplota - 1775–2021, Praha-Klementinum
9. 1. 2022
Smogové situace a regulace - 2017-2021, Česká republika
7. 1. 2022
Průměrný roční úhrn srážek - 1961–2021, Česká republika
4. 1. 2022
Průměrná teplota vzduchu - 1961–2021, Česká republika
3. 1. 2022
Aktualizace: Teplota na Štědrý den - 1961–2021, Brno-Tuřany
26. 12. 2021
Délka dne, 21. 12. 2021
21. 12. 2021
Šestá hodnotící zpráva IPCC (AR6) - Četnost slov ve Shrnutí pro tvůrce politik
3. 12. 2021
Vodní bilance a její dlouhodobé změny v teplém půlroce duben-září, 1961–2020, Česká republika
29. 11. 2021
Vodní bilance a její dlouhodobé změny v létě červen-srpen, 1961–2020, Česká republika
28. 11. 2021
Vodní bilance a její dlouhodobé změny 1961–2020, Česká republika
25. 11. 2021
Proč je kvalita ovzduší důležitá?
25. 11. 2021
Reálná zima 1961–2020, Brno-Tuřany
24. 11. 2021
Solární (fotovoltaická) a větrná energie v České republice v roce 2020
19. 11. 2021
Větrná energie v České republice
18. 11. 2021
Solární (fotovoltaická) energie v České republice
17. 11. 2021
Počet vědecko-výzkumných pracovníků v ČR
11. 11. 2021
Co nejvíce ovlivňuje emise z vytápění?
16. 9. 2021
Odchylka průměrné roční a sezónní teploty vzduchu v období 1776–2020 - odchylka od průměru 1961–1990, Česká republika
1. 9. 2021
Odchylka průměrné roční a měsíční teploty vzduchu v období 1775–2020 - odchylka od průměru 1961–1990, Česká republika
1. 9. 2021
Průměrná teplota v létě v krajích a České republice
1. 9. 2021
Průměrná roční teplota vzduchu - 1775–2020, Česká republika
31. 8. 2021
Odchylka průměrné roční teploty vzduchu - odchylka od průměru 1961–1990, Česká republika
29. 8. 2021
Průměrná teplota vzduchu a srážkový úhrn - 1803–2020, Česká republika
28. 8. 2021
Reálné léto - 1961–2020, Brno-Tuřany, Česká republika
28. 8. 2021
Srovnání průměrné teploty vzduchu - 1801–2020, Česká republika
25. 8. 2021
Roční úhrn srážek - 1803–2020, Česká republika
23. 8. 2021
Průměrná teplota v zimě* v krajích a České republice
20. 8. 2021
Průměrná teplota a srážkový úhrn pro jednotlivé dny roku, Brno-Tuřany 1961–2020
19. 8. 2021
Průměrná roční teplota vzduchu - 1775–2020, Česká republika
4. 8. 2021
Absolutní maximum a minimum teploty vzduchu 1961–2020, Brno-Tuřany
20. 7. 2021
Absolutní maximum a minimum teploty vzduchu 1961–2020, Lysá hora
12. 7. 2021
Absolutní maximum a minimum teploty vzduchu 1961–2020, Lysá hora
11. 7. 2021
Odchylka průměrné dekádní teploty od průměru 1851-2020
11. 6. 2021
Odchylka průměrné měsíční teploty od průměru 1981-2010 - kladné odchylky
11. 6. 2021
Odchylka průměrné měsíční teploty od průměru 1981-2010 - záporné odchylky
9. 6. 2021
Vývoj emisí CO2 na obyvatele pro různé regiony v období 1950–2019
9. 6. 2021
Průběh celkových emisí CO2 na obyvatele v posledních 100 letech pro světadíly a Českou republiku
6. 6. 2021
Vývoj emisí CO2 na obyvatele pro různé regiony po dekádách v období 1950–2019
4. 6. 2021
Poměr emisí CO2 na obyvatele během 100letého období 1920-2019 k polovině období (1970)
3. 6. 2021
20 zemí s nejvyššími emisemi CO2 v roce 2019 včetně srovnání emisí na osobu
2. 6. 2021
Vývoj podílu jednotlivých regionů na celkových emisích CO2 v období 1950–2019
31. 5. 2021
Největší bodové zdroje oxidu uhličitého (CO2) v České republice v roce 2020
31. 5. 2021
20 zemí s nejvyššími emisemi CO2 na obyvatele v roce 2019 včetně srovnání absolutních emisí
30. 5. 2021
Jak omezit znečišťování ovzduší ze stavebních prací
16. 5. 2021
Koncentrace NO2 v dubnu 2019-2021 v EU
4. 5. 2021
Koncentrace NO2 v dubnu 2019-2021
4. 5. 2021
Velikost ozonové díry
3. 5. 2021
Velikost ozonové díry
2. 5. 2021
Investice na ochranu životního prostředí v České republice
28. 4. 2021