infoviz.cz

Šestá hodnotící zpráva IPCC (AR6) - Četnost slov ve Shrnutí pro tvůrce politik

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
IPCC
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
3. 12. 2021
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental P
 223×    6×  Transkript infografiky

Mrak slov (tzv. word cloud) výše ukazuje sto nejčastějších slov vyskytujících se v souhrnu šesté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu. Ze seznamu byla vynechána některá slova, jako jsou například některé předložky, zkratky apod. a byly například agregovány různé pády stejného slova.