infoviz.cz

Vývoj emisí znečišťujících látek na obyvatele - Česko a Slovensko

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
emise, znečišťující látka
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
2. 9. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Community Emissions Data System (CEDS)
 114×    6×  Transkript infografiky

Jednotlivé grafy ukazují vývoj emisí vybraných znečišťujících látek v České a Slovenské republice od jejich rozdělení v roce 1993 do roku 2019 na obyvatele. U každého grafu je také uveden procentuální rozdíl mezi začátkem a koncem hodnoceného období. Jak je patrné z grafů, u všech sedmi znečišťujících látek a obou zemí je množství emisí na obyvatele v roce 2019 nižší než v roce 1993, někdy i o více než 90 %.

Zejména u oxidu siřičitého a oxidů dusíku byla výchozí pozice České republiky v roce 1993 výrazně horší z důvodu intenzivnějšího průmyslu. Na jedné straně lze říci, že emise na obyvatele pro všech sedm hodnocených látek byly v roce 2019 nižší na Slovensku. Na straně druhé, právě u SO2 a NOX je v České republice pokles výrazně vyšší, a to zejména v absolutních hodnotách, ale i procentuálně.