infoviz.cz

Rozložení průměrných měsíčních teplot vzduchu, Česká republika

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota, změna klima
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
1. 6. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 858×    18×  Transkript infografiky

Graf výše lze rozdělit do dvou částí. V levé části jsou prostřednictvím bodů zobrazeny dílčí měsíční průměrné teploty vzduchu pro konkrétní měsíc (vyznačený na ose X). Uvnitř těchto bodů je vyznačen také krabicový graf (boxplot).

Pravá část představuje částečný tzv. houslov graf (violin plot). Ten reprezentuje ve vertikálním směru rozložení hodnot, v tomto případě rozložení měsíčních průměrných teplot vzduchu. Hodnoty v grafu jsou rozděleny do dvou kategorií – normálové období 1961-1990 a 1991-2020. V grafu jsou také vyznačeny některé extrémní průměrné teploty.

Jak ukazuje hlavní graf a také menší graf vpravo, v třicetiletí 1991-2020 byla průměrná teplota všech měsíců vyšší než v třicetiletí předchozím, nejvýraznější byl tento rozdíl v srpnu (+1,5 °C), lednu a červenci (+1,4 °C), nejméně výrazný v září a říjnu (+0,2 °C).

Každý bod reprezentuje měsíční průměr pro jeden konkrétní rok. Barva bodu ukazuje, zda se jednalo o rok v třicetileté 1961-1990 nebo 1991-2020.

Částečný houslový graf ukazuje rozložení hodnot měsíčních průměrných teplot vzduchu pro daný měsíc ve vertikálním směru.

Body mj. ukazují také rozsah mezi nejvyšší a nejnižší průměrnou teplotou pro konkrétní měsíc. Jak je patrné z grafu, celkově nejvyšší rozdíly jsou pozorovány v zimní měsíce (leden 12 °C, únor 11,5 °C), nejmenší v září (6,3 °C). V období 1961-1990 byl však rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším srpnem jen 3,9 °C. Obecně pak platí, že v období 1961-1990 byla pozorována vyšší variabilita v měsíce chladného půlroka, naopak v teplém půlroce byla variabilita vyšší v období 1991-2020.