infoviz.cz

Odchylka průměrné měsíční teploty od průměru 1981-2010 - kladné odchylky

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
11. 6. 2021
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 296×    3×  Transkript infografiky

V tabulce výše jsou zvýrazněny měsíce, kdy byla v posledních 10 letech zaznamenána kladná odchylka průměrné měsíční teploty od normálu 1981-2010 pro daný měsíc pro území České republiky. Je patrné, že teplotně nadprůměrné měsíce výrazně dominují celé tabulce. Nejčastěji byly kladné odchylky pozorovány v červnu a červenci. Jediným měsícem, kdy převažují záporné odchylky nad kladnými je květen.</p><p>Data za rok 2021 jsou pouze operativní.</p>