infoviz.cz

Vývoj koncentrací oxidu siřičitého

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
SO2, znečišťování ovzduší, znečišťující látka
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
17. 6. 2023
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
Související infografiky
 237×    8×  Transkript infografiky

Koncentrace oxidu siřičitého byly v minulosti na území České republiky velmi vysoké. Právě oxid siřičitý byl první znečišťující látkou, jejíž koncentrace ve venkovním ovzduší byly od konce 60. let 20. století v České republice pravidelně monitorovány.

Koncentrace oxidu siřičitého u nás byly nejvyšší v 70. a 80. letech 20. století, následně došlo v 90. letech k významné změně legislativy, která se dotkla používaných technologií i paliv a koncentrace oxidu siřičitého se začaly velmi rychle snižovat.

V současnosti jsou koncentrace oxidu siřičitého celorepublikově velmi výrazně podlimitní a téměř na hranici toho, co jsou vůbec běžně používané profesionální přístroje schopné změřit. Přestože se tedy koncentrace této znečišťující látky stále snižují, tento pokles už je výrazně pomalejší, protože se s ohledem na současné velmi nízké koncentrace výrazně snížil i teoretický potenciál pro další pokles.

Oxid siřičitý je ideální znečišťující látkou, na které můžeme ukázat, jakým způsobem se kvalita ovzduší v České republice dlouhodobě zlepšuje. Oxid siřičitý není jedinou látkou, jejíž koncentrace se v České republice dlouhodobě snižují, ale pokles je zde velmi výrazný a máme k dispozici dlouhou časovou řadu.

Kromě lidského zdraví jsou vysoké koncentrace oxidu siřičitého velmi nežádoucí i z pohledu vlivu na ekosystémy (například způsobují tzv. kyselé deště). V zákoně o ochraně ovzduší je tak stanoven i imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace pro oxid siřičitý.