infoviz.cz

Dálkový transport znečišťujících látek v ovzduší

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
emise, imise, znečišťování ovzduší
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
28. 7. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
K dispozici v angličtině
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 628×    19×  Dílčí stručné infografiky

V případě, že chcete grafiku použít například v prezentaci nebo na sociálních sítích, hlavní infografika může obsahovat příliš mnoho textu a malé písmo. Níže jsou k dispozici dílčí infografiky, které obsahují dílčí části hlavní infografiky rozdělené na logické a graficky upravené části.


Část 1: Dálkový transport - základní informace
2023-10-28

Část 2: Dálkový transport - zjednodušený diagram
2023-10-28

Část 3: Dálkový transport - faktory
2023-10-28

  Transkript infografiky

Ovzduší nezná hranice. Pokud jsou v určité lokalitě zvýšené koncentrace konkrétních znečišťujících látek, neznamená to, že zdroj tohoto znečištění se musí nacházet někde v blízkém okolí. Po emisi látek z určitého zdroje dochází k jejich šíření (rozptylu) do okolí a zároveň mohou tyto látky v ovzduší různým způsobem navzájem reagovat, čímž mohou vznikat jiné typy látek a některé naopak zanikat. Jako „dálkový transport“ se označuje šíření látek ovzduším do okolí na větší vzdálenost, nejčastěji se používá hranice > 100 km.

Faktory ovlivňující šíření látek v ovzduší od zdroje

Rozptyl látek v ovzduší závisí na celé řadě faktorů, včetně například:

  • rychlosti a směru větru
  • intenzitě slunečního záření
  • teplotnímu zvrstvení atmosféry (např. tvorba přízemní teplotní inverze)
  • výskytu srážek
  • výšce emisního zdroje (např. komín domu, továrny apod.)
  • topografii terénu
  • typu znečišťující látky
  • hmotnosti a velikosti částice

Odhad charakteru a významnosti dálkového transportu

Hodnocení charakteru a významnosti dálkového transportu znečišťujících látek představuje velmi komplexní problematiku. Používají se speciální modely, které berou v potaz řadu faktorů, jsou potřeba teoretické znalosti proudění na regionální i širší úrovni, znalost meteorologických a rozptylových podmínek, charakter a umístění zdrojů znečišťování ovzduší v konkrétních lokalitách, znalost reakcí látek v ovzduší atd.

Příklady dálkového transportu

  • transport znečištění z Polska do Moravskoslezského kraje nebo dále na jih
  • saharský písek transportovaný z Afriky až na území Evropy včetně České republiky