infoviz.cz

Investice na ochranu životního prostředí, 1991-2021, Česká republika

Kategorie
jiné
Klíčová slova
životní prostředí
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
17. 1. 2023
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český statistický úřad
 247×    13×  Transkript infografiky

Infografika ukazuje investice na ochranu životního prostředí, a to jak v absolutních číslech v milionech korun, tak jako podíl z celkového hrubého domácího produktu. Minigrafy vpravo pak ukazují, jaký podíl z celkových investic na životní prostředí v daném roce byly investovány do konkrétních oblastí jako je například ochrana ovzduší, nakládání s odpady, odpadními vodami apod.

Investice v absolutních hodnotách jsou vyjádřeny v tzv. běžných cenách – tedy nezohledňující vliv inflace a odpovídající cenám v daném roce. Hodnoty reprezentující podíl z hrubého domácího produktu umožňují lepší srovnání let navzájem, protože se do nich promítá i inflace a zhodnocování peněz. Zde je patrné, že v roce 2021 byl tento podíl za celé hodnocené období vůbec nejnižší.