infoviz.cz

Rozložení průměrné teploty vzduchu - Brno-Tuřany

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota, změna klima
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
31. 5. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 603×    8×  Transkript infografiky

Graf výše představuje speciální typ tzv. houslového grafu (violin plot). Tento typ grafu reprezentuje rozložení hodnot ve vertikálním směru. Šíře grafu je přímo úměrná četnosti dané hodnoty v datovém souboru. Výše uvedený houslový graf je speciální ve své asymetrii, kdy každá polovina grafu reprezentuje jinou periodu a je tedy možné srovnat rozdíly a posun rozložení v čase.

Konkrétně se jedná o rozložení denních průměrných teplot vzduchu za období 1961-1990 (levá část houslí, zeleně) a 1991-2020 (pravá část houslí, vínově). Bod uvnitř houslí reprezentuje průměrnou teplotu pro jednotlivé měsíce v obě hodnocená období. Výše uvedený graf umožňuje, jak sledovat posun hodnot v čase, tak také srovnat variabilitu teplot v jednotlivé měsíce – v tomto ohledu je jasně patrné, že vyšší variabilita denních průměrných teplot je v zimních měsících. V extrémním případě může být průměrná denní teplota v lednu i vyšší než průměrná denní teplota v nejchladnější pozorované dny července nebo srpna.