infoviz.cz

Rozložení výroby energie solárními a větrnými elektrárnami v průběhu roku

Kategorie
energetika
Klíčová slova
solární energie, vítr
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
24. 9. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
ENTSOE
 396×    27×  Transkript infografiky

Potenciál výroby energie solárních a větrných elektráren není v průběhu roku konstantní. Jak se pohybuje množství vyrobené energie z těchto zdrojů ukazují reálná data z České republiky za pětileté období 2017 až 2021. Aby byly roky srovnatelné, nejsou hodnocena absolutní čísla, ale vždy procentuální podíl vyrobené energie v daném měsíci z celkového množství vyrobené energie daným zdrojem v daný rok.

V případě solárních elektráren je potenciál jednoznačně nejvyšší v letní měsíce, kdy je delší den a v průměru méně oblačnosti než v zimní měsíce.

U větrných elektráren je naopak nejvyšší potenciál v chladnou část roku. Dlouhodobě jsou rychlosti větru v České republice nejvyšší na jaře. Výkon elektrárny je přímo úměrný hustotě vzduchu a třetí mocnině rychlosti větru. Roli zde tedy hraje i fakt, že studený vzduchu má vyšší hustotu než vzduchu teplý. Při totožné rychlosti větru se vyrobí více energie při nižší teplotě. V zimě však může být u větrných elektráren problémem námraza.

Horní graf ukazuje podíl výroby v jednotlivé měsíce jako průměr z 5letého období s vyznačením minima a maxima v rámci daných 5 let. Prostřední graf ukazuje podíly ve všechny hodnocené roky. Nejnižší graf pak ukazuje vyhlazený průměr podílu výroby v jednotlivé měsíce roku.