infoviz.cz

Velikost suspendovaných částic (PM)

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
PM, aerosoly
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
13. 11. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 625×    50×  Transkript infografiky

Suspendované částice (Particulate Matter, PM) představují chemicky heterogenní směs částic pevného a kapalného skupenství (aerosol) v ovzduší. Na rozdíl od ostatních znečišťujících látek není tato látka definována svým chemickým složením, ale svou velikostí. Částice dělíme právě podle jejich velikosti, konkrétně podle jejich tzv. aerodynamického průměru.

Velikostní frakce částic bývají často definovány pomocí zkratky PM následované číslem v dolním indexu. Zjednodušeně řečeno udává toto číslo, jaký maximální aerodynamický průměr mají částice v dané frakci (částice PM10 jsou tedy částice o aerodynamickém průměru do 10 µm apod.). Odborně jsou PMX částice, které projdou velikostně selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr X µm odlučovací účinnost 50 %.

S ohledem na zdravotní dopady se nejčastěji rozlišují frakce PM10 a PM2,5 a v poslední době také PM1. Tyto zdravotní dopady souvisí s tím, jak hluboko proniká částice o dané velikosti do dýchacího systému.

Obecně platí, že čím je částice menší, tím je potenciálně zdravotně nebezpečnější, protože se může dostávat hlouběji do dýchacího systému a podle jejího chemického složení následně vyvolávat různé nežádoucí účinky na lidský organismus v krátkodobém i dlouhodobém hledisku.

aerodynamický průměr – velikost částic je definována prostřednictvím tzv. aerodynamického průměru, který umožňuje stanovit velikost i velmi tvarově nepravidelných částic. Aerodynamický průměr je roven průměru perfektně kulovité částice o hustotě 1000 kg.m-3 (přibližně hustota vody), která má stejnou pádovou rychlost jako příslušná částice.