infoviz.cz

Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - BaP

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší, benzo[a]pyren
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
9. 2. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Jihomoravský kraj
Zdroj
Data z pálení: Centrum dopravního výzkumu, Jihomoravský kraj, Data ze stanic: Český hydrometeorologický ústav
 387×    2×  Transkript infografiky

Jak ukázalo měření, během pálení dochází lokálně k extrémnímu nárůstu koncentrací benzo[a]pyrenu. Absolutně nejvyšší průměrná hodnota byla naměřena při pálení směsi suchého listí, dřeva a trávy, konkrétně téměř 190 ng.m-3. Také u pálení ostatních druhů materiálů byly koncentrace velmi výrazně vyšší, než jsou hodnoty běžně pozorované na stanicích imisního monitoringu.

Průměrné hodnoty koncentrací se pohybovaly od 55 do 190 ng.m-3 – tato čísla představují hodnoty řádově vyšší, než jsou běžně pozorované koncentrace na stanicích, jak ukazuje sloupcový graf níže, reprezentující průměrné a maximální denní koncentrace naměřené na vybraných stanicích v pětiletí 2016-2020.

Benzo[a]pyren (BaP)

Jedná se o zástupce tzv. polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH). Je to prokazatelně karcinogenní a mutagenní látka s nežádoucími účinky na různé procesy v těle a orgány. Zdrojem emisí BaP v ČR je téměř výhradně (>95 %) lokální vytápění domácností, tedy topení ve starých kotlech na tuhá paliva.

V zákoně o ochraně ovzduší je pro BaP definován imisní limit pro ochranu zdraví:

  • Imisní limit pro roční průměrnou koncentraci: 1 ng.m-3.

Měření

Prezentované výsledky vychází z kontrolovaného pálení v rámci měřicí kampaně zadané JMK a realizované Centrem dopravního výzkumu (www.cdv.cz).