infoviz.cz

Stanice imisního monitoringu v Evropě - PM10

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
PM, stanice
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
1. 11. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
EEA (Evropská agentura pro životní prostředí): AirBase & e-reporting
 340×    6×  Transkript infografiky

Kolik je v jednotlivých evropských zemích stanic monitorujících koncentrace částic PM10? Srovnávat absolutní počty je zavádějící s ohledem na různou velikost populace a území. Grafy níže ukazují počet stanic imisního monitoringu v jednotlivých zemích přepočítané na populaci (osob na jednu stanici) a na celkovou rozlohu země (km2 na jednu stanici).

Pro analýzu byla použita data z evropské databáze za rok 2021. V několika málo případech nebyla data za rok 2021 pro danou zemi k dispozici, v takovém případě byla použita data za rok 2020 nebo 2019. Do analýzy dále nebyly zahrnuty velmi malé země s rozlohou nižší než 5000 km2 (Andorra, Lucembursko a Malta). Hodnoceny byly stanice, pro které byla v daný rok dostupná data pro roční průměrnou koncentraci (měla dostatečné množství dat).

Jak ukazuje srovnání v celkovém pohledu, který bere v potaz počet osob na stanici i velikost území na stanici, je nejvyšší hustota sítě stanic v Evropě v České republice.