infoviz.cz

Stanice imisního monitoringu v Evropě - PM10

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
PM, stanice
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
1. 11. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
EEA (Evropská agentura pro životní prostředí): AirBase & e-reporting
 148×    4×  Transkript infografiky

Kolik je v jednotlivých evropských zemích stanic monitorujících koncentrace částic PM10? Srovnávat absolutní počty je zavádějící s ohledem na různou velikost populace a území. Grafy níže ukazují počet stanic imisního monitoringu v jednotlivých zemích přepočítané na populaci (osob na jednu stanici) a na celkovou rozlohu země (km2 na jednu stanici).

Pro analýzu byla použita data z evropské databáze za rok 2021. V několika málo případech nebyla data za rok 2021 pro danou zemi k dispozici, v takovém případě byla použita data za rok 2020 nebo 2019. Do analýzy dále nebyly zahrnuty velmi malé země s rozlohou nižší než 5000 km2 (Andorra, Lucembursko a Malta). Hodnoceny byly stanice, pro které byla v daný rok dostupná data pro roční průměrnou koncentraci (měla dostatečné množství dat).

Jak ukazuje srovnání v celkovém pohledu, který bere v potaz počet osob na stanici i velikost území na stanici, je nejvyšší hustota sítě stanic v Evropě v České republice.