infoviz.cz

Tropické klima - Köppenova klasifikace – skupina A

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
klima
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
25. 10. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 361×    15×  Transkript infografiky

Tropické klima je charakteristické především vysokými teplotami po celý rok a vyšším množstvím srážek. V Köppenově klasifikaci je tropické klima značeno písmenem A a patří sem oblasti, kde je průměrná měsíční teplota všech měsíců v roce vyšší nebo rovna 18 °C a které nespadají do suchého podnebí (skupina B). Tuto skupinu dále dělíme na 4 podkategorie (Af, Am, Aw a As). Níže jsou uvedeny popisy těchto kategorií a konkrétní příklady měst, která tato kritéria splňují.

Tropické klima zahrnuje oblasti s vysokými teplotami po celý rok, kde alespoň některé měsíce v roce, pokud ne všechny, jsou relativně srážkově bohaté. Klima tropických deštných pralesů najdeme například v severní a zejména severozápadní části Jižní Ameriky, v některých oblastech ve střední Africe a například v oblasti Indonésie, Malajsie a Papua Nové Guineje. Tropické monzunové klima je typické pro střední část severní Jižní Ameriky a některé části ve střední části Afriky a rovněž jihovýchodní Asie. Tropické podnebí se suchou periodou v období kratšího dne je typické pro východní část Brazílie, pás ve střední části Afriky, některé oblasti v Indii, nejsevernější cíp Austrálie nebo oblast Kambodže, Vietnamu a Thajska. Tropické podnebí, kdy nejsušší měsíc pozorujeme v období delšího dne („v létě“) je velmi výjimečné. Najdeme ho například na části havajských ostrovů, v severozápadní části Dominikánské republiky a na severovýchodním pobřeží Brazílie.