infoviz.cz

Tepelný ostrov

Kategorie
počasí a klima, vzdělávací
Klíčová slova
teplota
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
26. 9. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Oddělení dat a analýz města Brna, World from space, Copernicus (Sentinel 2)
 781×    59×  Transkript infografiky

Tepelný ostrov, označovaný také jako tepelný ostrov města (Urban Heat Island, UHI) je jev, kdy v určité lokalitě (ve městě, zastavěné oblasti) pozorujeme vyšší teplotu vzduchu než v blízkém okolí. Tento nárůst je dán vysokým podílem umělých aktivních povrchů, jako je například asfalt nebo beton, které akumulují vyšší množství tepla ze slunečního záření než povrchy přirozené, jako je například lesní nebo travnatý porost. Toto teplo tyto povrchy následně vyzařují zpět do atmosféry a tím oteplují okolí. Na zvýšení teploty se podílí i aktivita člověka v hustě zalidněných oblastech – okolí oteplují například výfukové plyny z dopravy, odpadové teplo klimatizací nebo některé aktivity v průmyslu. Na oteplování se může podílet i samotná geometrie zástavby – v husté zástavbě je velmi omezeno proudění vzduchu a vznikají tak uliční kaňony, které brání ochlazujícímu účinku větru.

Typy tepelného ostrova

Obecně rozdělujeme dva typy tepelného ostrova:

  • povrchový tepelný ostrov – souvisí s výraznějším zahříváním umělých povrchů, nejvýrazněji se projevují ve dne během intenzivního slunečního záření
  • atmosférický tepelný ostrov – představují teplejší vzduch v urbánním území oproti okolí.

Co způsobuje tepelný ostrova?

  • vyšší míra akumulace a následného vyzařování tepla umělými povrchy (beton, asfalt atd.)
  • lidská činnost, ve městech v koncentrovanější míře (doprava, průmysl, klimatizace atd.)
  • nižší rychlost proudění větru v husté a vysoké zástavbě

Jak města ochladit?

  • výsadba stromů a jiné vegetace zajišťuje stín a ochlazující efekt díky evapotranspiraci rostlin
  • menší míra využívání umělých povrchů, které akumulují teplo ve výrazné míře, nahrazování tmavých povrchů světlejšími
  • instalace a podpora vodních prvků ve městě, využívání metod pasivního chlazení budov, upřednostňování světlejších barev povrchů

Kdy je rozdíl teploty nejvýraznější?

Vliv tepelného ostrova bývá obecně výraznější v nočních hodinách, kdy rozpálené umělé povrchy sálají do okolí teplo naakumulované během dne, a to obzvláště při malé oblačnosti, kdy se přes den povrchy Sluncem více zahřejí. Rozdíl teploty urbánní oblasti od okolí se také většinou projevuje více při nižších rychlostech větru a v zimním období, což souvisí mj. s únikem tepla z vytápěných objektů, které jsou koncentrovány právě ve městech.

Příklad: Brno

Teplotní mapa Brna ukazuje rozdíly průměrných teplot povrchu na území města. Nejchladnější místa jsou zobrazena tmavě modře, nejteplejší tmavě červeně.

Mapa byla vytvořena na základě analýzy družicových dat z družice Landsat 5, 7 a 8.

Zobrazen je také satelitní snímek Brna z družice Sentinel-2, který ukazuje charakteristiku povrchu jednotlivých částí města.