infoviz.cz

Emise suspendovaných částic osobních vozidel

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
PM, doprava
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
5. 8. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Timmers, V. R., & Achten, P. A. (2016). Non-exhaust PM emissions from electric vehicles. Atmospheric environment, 134, 10-17.
Související infografiky
 717×    20×  Transkript infografiky

Emise automobilů nejsou jen to, co je emitováno výfukem (tzv. výfukové emise). U moderních vozů tvoří často i více než 90 % tzv. nevýfukové emise – otěry pneumatik, brzd, vozovky a resuspenze (víření částic již usazených na povrchu zpět do ovzduší).

Diagramy vlevo ukazují srovnání celkových emisí částic PM10 a PM2,5 pro moderní vozy se spalovacími motory (benzin a diesel) a elektromobily. Výfukové emise tvoří primárně menší částice, proto jsou emise PM2,5 a PM10 velmi podobné. Naopak mechanicky vznikající částice (otěry) a resuspenze jsou tvořeny zejména většími částicemi, proto jsou výrazně vyšší emise větších částic frakce PM10.

Elektromobily na rozdíl od vozů se spalovacím motorem nemají přímé výfukové emise, zároveň jsou v jejich případě téměř eliminovány emise z otěrů brzd – elektromobily velkou měrou využívají tzv. regenerativní brzdění (rekuperaci), které sice nestačí ve všech situacích, ale otěry brzd jsou díky tomu velmi nízké. Na straně druhé má elektromobil v průměru o 24 % vyšší hmotnost, což má v praxi také vliv na otěry a zvyšuje u elektromobilů emise z otěrů pneumatik, vozovky a míru resuspenze.

Jak ukazuje srovnání vlevo, celkové emise PM10 a PM2,5 se u těchto tří typů vozů v absolutních číslech téměř neliší, přestože se liší podíl jednotlivých zdrojů emisí (výfukové, brzdy, resuspenze atd.) a tím tedy i zastoupení jednotlivých prvků a látek v těchto částicích.

V posledních dekádách pozorujeme trend snižování výfukových emisí, zároveň ale zvyšování hmotnosti automobilů obecně, což znamená nárůst podílu nevýfukových emisí, které jsou dnes u moderních vozů v případě PM dominantní.

Toto srovnání nebere v potaz další znečišťující látky nad rámec PM, které výfukové emise obsahují (pouze u spalovacích motorů), například oxidy dusíku. Stejně tak ale nejsou zohledněny případné emise vzniklé výrobou paliva (benzínu, dieselu či elektřiny). Na základě této infografiky lze srovnávat pouze emise PM nikoliv vhodnost jednotlivých paliv jako takových.