infoviz.cz

Doporučení WHO pro koncentrace částic PM

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
PM, zdraví
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
6. 2. 2024
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
WHO, ČHMÚ
 161×    12×  Transkript infografiky

Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila konkrétní doporučené maximální hodnoty koncentrací pro vybrané znečišťující látky s ohledem na jejich zdravotní dopady. Kromě samotné ideální hodnoty pak stanovila ještě tzv. prozatímní cíle (interim targets), které by měly umožnit postupné přibližování se doporučované hodnotě. Česká legislativa v tomto směru vychází z evropské a představuje určitý kompromis mezi doporučením WHO a v současnosti realisticky dosažitelnými hodnotami. Doporučení WHO představuje určitý ideál, který však může narážet i na přirozené zdroje znečišťování ovzduší, za které člověk není zodpovědný a nemůže je ovlivnit (sopečné výbuchy, lesní požáry, eroze půdy apod.).

Pro suspendované částice PM2,5 doporučuje WHO průměrnou roční koncentraci do 5 µg∙m-3 a pro 24h průměr 15 µg∙m–3 (s možností tří až čtyř překročení za rok).

V České republice je imisní limit stanoven pouze pro roční průměr, a to o hodnotě 20 µg∙m–3. Do roku 2019 včetně byl imisní limit pro roční průměr v ČR 25 µg∙m–3. Hodnota 20 µg∙m–3 leží uprostřed hodnot pro 3. a 4. prozatímní cíl.

Pro suspendované částice PM10 doporučuje WHO průměrnou roční koncentraci do 15 µg∙m–3, pro 24h průměr 45 µg∙m–3 (s možností 3-4 překročení za rok).

V České republice je imisní limit stanoven pro roční průměr jako 40 µg∙m–3. Pro 24h průměr je to pak 50 µg∙m–3 avšak s maximálním počtem překročení 35× za kalendářní rok.

V roce 2022 byla nejnižší roční průměrná koncentrace částic PM2,5 naměřena v lokalitě Churáňov (5,1 µg∙m–3). Na více než 75 % našeho území se roční průměrné koncentrace v roce 2022 pohybovaly v intervalu od 5,1 do 12 µg∙m–3. V 5letém průměru 2018-2022 byl podíl tohoto intervalu 58,3 %. Vyšší koncentrace jsou pozorovány zejména na severovýchodě našeho území.

Hlavním zdrojem emisí částic PM2,5 v ČR (84 %) jsou domácnosti, zejména vytápění ve starých kotlech na pevná paliva.

V roce 2022 byla nejnižší roční průměrná koncentrace částic PM10 naměřena v lokalitě Churáňov (8,2 µg∙m–3). Na více než 50 % našeho území se roční průměrné koncentrace v roce 2022 pohybovaly v intervalu do 15 µg∙m–3. Na 19 stanicích ze 157 nebyl v roce 2022 ani jednou překročen 24h imisní limit 50 µg∙m–3.