infoviz.cz

Technická a organizační opatření k omezení prašnosti ze stavebních činností

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
PM, zdroje znečišťování
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
25. 2. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Magistrát města Brna
 342×    12×  Transkript infografiky

KROPENÍ
Průběžné kropit prašné plochy staveniště (zejména v době suchého a větrného počasí) a důkladně kropit bourané konstrukce. Není vyžadováno při teplotě vzduchu v daném místě a čase pod 0˚C.

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ
Důkladně čistit všechny výjezdy ze stavby na staveniště. V případě silného znečištění komunikace bude provést bezodkladně.

ČIŠTĚNÍ VOZIDEL
Provádět pravidelnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů opouštějících staveniště. Zřídit čistící zónu vybavená technickými prostředky pro čištění a zdrojem oplachové vody.

ZAKRÝVÁNÍ
Sypké stavební materiály skladovat na takových místech a takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru.

ZAPLACHTOVÁNÍ
K přepravě sypkých stavebních materiálů a zeminy využívat uzavíratelné kontejnery nebo náklad důkladně zaplachtovat.

PROTIPRAŠNÉ SÍTĚ
Na lešení instalovat protiprašné sítě nebo krycí plachty.

MOKRÉ ŘEZÁNÍ
Při řezání dlažby, asfaltu, betonu apod. využívat řezačky s vodní clonou nebo řezané materiály důkladně kropit.

KRYTÉ SHOZY
Při bourání ve vyšším podlaží objektu k dopravě suti do kontejneru využívat uzavřené nebo zaplachtované shozy a zároveň vhodným způsobem zakrýt kontejner, do kterého je stavební suť dopravována.

VEGETAČNÍ ÚPRAVY
Plochy určené k následným vegetačním úpravám osázet v co nejkratším termínu, aby byla vegetace co nejdříve půdokryvná.