infoviz.cz

Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - NO2

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
NO2, zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
9. 2. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Jihomoravský kraj
Zdroj
Data z pálení: Centrum dopravního výzkumu, Jihomoravský kraj, Data ze stanic: Český hydrometeorologický ústav
 100×    2×  Transkript infografiky

Jak ukázalo měření, během pálení dochází lokálně k velmi výraznému nárůstu koncentrací NO2. Absolutně nejvyšší hodnota byla naměřena při pálení směsi suchého listí, trávy a dřeva, více než 2000 µg.m-3. Také u pálení ostatních druhů materiálů byly koncentrace velmi výrazně vyšší, než jsou hodnoty běžně pozorované na stanicích imisního monitoringu – ve všech případech byla maximální hodnota nad 850 µg.m-3.

Průměrné hodnoty koncentrací se pohybovaly od 120 do 260 µg.m-3 – i tato čísla představují hodnoty výrazně vyšší než jsou běžně pozorované koncentrace na stanicích, jak ukazuje sloupcový graf níže, reprezentující průměrné a maximální koncentrace naměřené na vybraných stanicích v pětiletí 2016-2020. Pro srovnání – prahová hodnota vyhlašování smogových situací u NO2 má hodnotu 200 µg.m-3.

Oxid dusičitý (NO2)

Oxid dusičitý představuje v čisté plynné formě červenohnědý a silně agresivní a jedovatý plyn.

Hlavním zdrojem emisí oxidu dusičitého v České republice je doprava. Nejvyšší koncentrace proto bývají dlouhodobě pozorovány na dopravně nejzatíženějších lokalitách.

V zákoně o ochraně ovzduší jsou pro NO2 definovány dva imisní limity pro ochranu zdraví:

  • Imisní limit pro roční průměrnou koncentraci: 40 µg.m-3
  • Imisní limit pro hodinovou průměrnou koncentraci: 200 µg.m-3, max. počet povolených překročení je 18×

Měření

Prezentované výsledky vychází z kontrolovaného pálení v rámci měřicí kampaně zadané JMK a realizované Centrem dopravního výzkumu (www.cdv.cz).