infoviz.cz

Terminologie předpovědi počasí

Kategorie
počasí a klima, vzdělávací
Klíčová slova
předpověď
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
13. 4. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 468×    16×  Transkript infografiky

Doba trvání srážek

Srážky mohou být pozorovány jak v kapalném skupenství (déšť, mrholení, mrznoucí déšť atd.), tak ve skupenství pevném (sněžení, kroupy, zmrzlý déšť atd.). Podle doby trvání srážek můžeme kvalitativně srážky hodnotit pomocí níže uvedených výrazů.

 • trvalé - Srážky pozorované po delší dobu a s relativně neměnnou intenzitou velkoplošných srážek (déšť, sníh atd.).
 • občasné - Opakovaně se vyskytující srážky, oddělené relativně dlouhými intervaly bez srážek v řádu hodin. Může se jednat o velkoplošné srážky i přeháňky.
 • přeháňky - Souvislá perioda se srážkami je relativně krátká (minuty až desítky minut) s rychle se měnící intenzitou a množstvím oblačnosti.
 • četné - Nejčastěji se tento výraz používá v souvislosti s v krátkém intervalu se opakujícími přeháňkami (řádově desítky minut).
 • bez specifikace - Bez bližší specifikace délky trvání.

Intenzita srážek

 • velmi slabá - neměřitelné množství deště; jednotlivé vločky, které nepokrývají celý povrch země
 • slabá - déšť 0,1 až 2,5 mm/h; nový sníh do 0,5 cm/h, neovlivňuje dohlednost
 • mírná - déšť 2,6 až 8 mm/h; nový sníh 0,6 až 4 cm/h, mírně zhoršená dohlednost
 • silná - déšť 8 až 40 mm/h; nový sníh více než 4 cm/h, zhoršená dohlednost i na 500 m
 • velmi silná - déšť více než 40 mm/h; krátkodobé intenzivní sněhové přeháňky, zhoršená dohlednost i na kratší vzdálenost než 500 m

Četnost jevů

Specifikace plošné četnosti se odvíjí od předpokládaného podílu území, kterého se daný jev týká. Tímto územím se rozumí území, ke kterému se daná předpověď váže (Česká republika, konkrétní kraj apod.).

 • bez jevu - Jev se neočekává vůbec nebo na ploše maximálně 4 % území, které je předmětem předpovědi.
 • ojediněle - Výskyt jevu se očekává na 5 % až 29 % plochy území, které je předmětem předpovědi.
 • místy - Výskyt jevu se očekává na 30 % až 69 % plochy území, které je předmětem předpovědi.
 • na většině území - Výskyt jevu se očekává na více než 50 % plochy území, které je předmětem předpovědi.
 • bez specifikace - Výskyt jevu se očekává na více než 70 % plochy území, které je předmětem předpovědi.

Tlak vzduchu a tlaková tendence

Terminologie očekávané změny tlaku v předpovídaném období.

 • setrvalý stav - tlak vzduchu se téměř nemění
 • slabý pokles/vzestup - změna o maximálně 1 hPa/3 h
 • mírný pokles/vzestup - změna o 1 až 3 hPa/3 h
 • silný pokles/vzestup - změna o více než 3 hPa/3 h

Nadmořská výška

Často jsou v předpovědích některé informace definovány pro konkrétní polohy co do nadmořské výšky. Níže jsou uvedeny konkrétní hraniční hodnoty pro tyto termíny.

 • horské polohy - nad 800 m n. m.
 • vyšší polohy - 600 až 800 m n. m.
 • střední polohy - 400 až 600 m n. m.
 • nižší polohy - do 400 m n. m.

Rozptylové podmínky

Rozptylové podmínky udávají potenciál pro rozptyl látek v ovzduší. Odvíjí se zejména od horizontální a vertikální rychlosti větru, ale například také od teplotního zvrstvení atmosféry (vliv má např. vznik přízemní teplotní inverze). Kvantifikovat se dají prostřednictvím tzv. ventilačního indexu (VI).

 • dobré - žádná zádržná vrstva (např. inverzní) ve výšce do 1000 až 1500 m nad terénem, která by omezovala rozptyl látek v ovzduší
 • mírně zhoršené - výskyt zádržné vrstvy, která omezuje rozptyl látek v ovzduší, ale nesplňuje parametry nepříznivých rozptylových ani dobrých podmínek
 • nepříznivé - výrazné omezení rozptylu látek v ovzduší v důsledku mohutné zádržné vrstvy ve výšce do 1000 m nad terénem v kombinaci s velmi nízkou rychlostí větru či bezvětřím