infoviz.cz

Analýza částic v ovzduší skenovacím elektronovým mikroskopem

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
SEM
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
30. 4. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 388×    51×  Transkript infografiky

Skenovací elektronový mikroskop (SEM) je možné použít pro analýzu částic v ovzduší (tzv. částicová analýza). Jedná se o doplňkovou metodu, která sice neumožňuje získat informace o absolutních hodnotách koncentrací částic v ovzduší, ale umožňuje získat informaci o jejich morfologii (tvaru a velikosti) a prvkovém složení včetně odhadu váhového procenta daného prvku v částici.

Hlavním cílem této metody tak je identifikace zdrojů daných částic, tedy identifikace potenciálního zdroje znečišťování ovzduší.

Velikost

Velikost částice je jedním z faktorů, který napovídá o možném zdroji.

Částice ze spalovacích procesů bývají velmi malé, naopak například mechanicky vzniklé částice (eroze půdy, stavební a zemědělské práce apod.) bývají větší.

Tvar

Tvar částice je jedním z faktorů, který napovídá o možném zdroji.

Částice ze spalovacích procesů bývají pravidelné (kulaté), naopak například mechanicky vzniklé částice (eroze půdy, stavební a zemědělské práce apod.) bývají nepravidelné.

Typický tvar mají také například částice sazí či pylů.

Prvkové složení

Obrovskou předností částicové analýzy je možnost zjišťovat zastoupení jednotlivých chemických prvků v jednotlivých částicích včetně odhadu jejich hmotnostního podílu.

Znalost prvkového složení a kombinace prvků v určité částici leccos napoví o jejím potenciálním zdroji.