infoviz.cz

Index kvality ovzduší

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
znečištění
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
30. 7. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav, Státní zdravotní ústav
 713×    22×  Transkript infografiky

Jak posoudit, zda koncentrace znečišťující látky je vysoká či nízká? Vždy záleží na tom, o jakou znečišťující látku se jedná. Pro zjednodušení je pro veřejnost k dispozici tzv. index kvality ovzduší (IKO), který je alfanumerickým vyjádřením úrovně znečištění v konkrétním místě a čase.

Původní kategorizace na stupně 1 až 6 byla v roce 2019 nahrazena třemi kategoriemi (1, 2 a 3), z nichž každá se dále dělí na dvě podkategorie (A a B).

Do výpočtu IKO vstupují koncentrace několika znečišťujících látek (částic PM10, oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2) a v létě (IV-IX) také přízemního ozonu (O3)). Výpočet je založen na klouzavém 3h průměru koncentrací těchto látek. IKO se počítá v reálném čase, aby byl k dispozici veřejnosti, což zároveň znamená, že vychází z operativních (neverifikovaných) dat.

Pro každý stupeň IKO byla Státním zdravotním ústavem definována určitá zdravotní doporučení, a to zvlášť pro obecnou populaci a náchylné skupiny obyvatel.

Skupiny obyvatel náchylnější k vyšší úrovni znečištění ovzduší

  • osoby s chronickými nemocemi dýchací a/nebo kardiovaskulární soustavy
  • lidí s akutním onemocněním dýchací a/nebo kardiovaskulární soustavy
  • starší osoby
  • děti
  • těhotné ženy