infoviz.cz

Vývoj emisí znečišťujících látek v Evropě, 1990-2019

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
emise
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
15. 4. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
K dispozici v angličtině
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
 231×    9×  Transkript infografiky

Minigrafy ukazují vývoj množství emisí jednotlivých znečišťujících látek v období 1990-2019. Hodnoty jsou vztaženy vždy k množství v roce 2000, vyjadřují tedy podíl množství v daném roce proti množství v roce 2000, které vždy odpovídá 100 %.

Emise jsou hodnoceny jako součet celkových emisí v zemích EU28. Graf vlevo vysvětluje dílčí části jednotlivých minigrafů a zároveň reprezentuje průměrný podíl vypočítaný ze všech hodnocených znečišťujících látek. Největší pokles byl pozorován u olova, naopak téměř neměnné zůstaly emise mědi.