infoviz.cz

Vývoj koncentrací částic PM10 v České republice

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
PM
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
1. 10. 2023
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 324×    13×  Transkript infografiky

Horní bodový graf ukazuje průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 ze všech stanic imisního monitoringu s dostupnými daty pro daný rok. Barva bodu indikuje typ stanice – dopravní, pozaďové a průmyslové.

Dolní skládaný sloupcový graf ukazuje vínově podíl stanic, na kterých byla překročena hodnota 40 µg∙m–3 (imisní limit pro roční průměrnou koncentraci částic PM10).

Pro každý z let 2003 až 2022 je vyznačeno 10 nejvyšších ročních průměrných hodnot koncentrací částic PM10. Hodnoty, které jsou nadlimitní jsou zobrazeny vínově, podlimitní zeleně. Do roku 2014 včetně bylo všech 10 nejvyšších hodnot nadlimitních, naopak od roku 2019 není imisní limit pro roční průměrnou koncentraci částic PM10 překračován na žádné stanici imisního monitoringu v České republice.

Vínová přerušovaná čára ukazuje průměrnou koncentraci 10 nejvyšších hodnot, zelená čára pak ukazuje celkový průměr ze všech dostupných stanic v daný rok.

Graf vlevo ukazuje 10letý vývoj průměrných koncentrací částic PM10 na různých typech stanic, vyjádřeno procentuálně jako poměr oproti roku 2013. Za posledních 10 let klesly koncentrace v průměru na všech typech lokalit o 20 až 30 %.

V absolutních číslech je 10letý trend průměrné roční koncentrace částic PM10 0,96 µg∙m–3/rok v případě pozaďových stanic, 0,98 µg∙m–3 v případě stanic dopravních a  0,89 µg∙m–3 u stanic průmyslových.