infoviz.cz

Měrná křivka

Kategorie
voda, vzdělávací
Klíčová slova
průtok
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
25. 1. 2023
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Související infografiky
 1073×    41×  Transkript infografiky

Měrná křivka průtoků (někdy také označovaná jako konzumční nebo konzumpční křivka) vyjadřuje vztah mezi vodním stavem a objemovým průtokem. Následně tedy umožňuje při znalosti vodního stavu odhadovat průtok daného toku.

Odhad průtoku na základě znalosti vodního stavu je velmi rychlou metodou, která vyžaduje kromě znalosti hodnoty vodního stavu pouze znát tvar měrné křivky pro dané místo a tok. Vodní stavy se často monitorují kontinuálně a s pomocí měrné křivky tak lze získávat i pravidelné informace o průtocích.

Platnost měrných křivek

Měrné křivky je třeba neustále aktualizovat, protože se závislost vodního stavu na průtoku v čase mění, například při změně tvaru koryta, které se může například zmenšit vlivem zanesení nebo naopak zvětšit vlivem eroze půdy a odnosem, typicky při povodních. Ke změně může dojít také při změně rychlosti proudění. Pro jeden vodoměrný profil tedy může existovat více křivek průtoků, které se používají podle konkrétních aktuálních podmínek.

Tvorba měrných křivek

Měrné křivky se tvoří na základě paralelního změření vodního stavu a průtoku (tzv. hydrometrování), čímž se vytvoří kombinace souřadnic X a Y a bod se zanese do grafu. Je žádoucí, aby byly tyto změřené kombinace vodních stavů a průtoků co nejrozmanitější, tedy pokrývaly co nejširší škálu hodnot – zpřesní se tak následně zkonstruovaná měrná křivka.