infoviz.cz

Environmental Impact Assessment (EIA) v kostce

Kategorie
životní prostředí, vzdělávací
Klíčová slova
legislativa, životní prostředí
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
3. 12. 2023
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Zákony ČR, Frank Bold, MŽP
 292×    11×  Transkript infografiky

Anglická zkratka EIA označuje proces posouzení vlivu na životní prostředí. Řídí se pravidly jasně definovanými příslušnými zákony a provádí jej příslušný krajský úřad nebo přímo Ministerstvo životního prostředí.

V jakém případě je nutné zpracovat EIA?

Obecně u staveb, zařízení nebo činností, u kterých lze očekávat výraznější ovlivnění životního prostředí, spadají do kategorie I.

Příklady záměrů, u kterých je vyžadována EIA při určitém rozsahu nebo vždy:

  • Rafinérie ropy nebo primární zpracování ropných produktů
  • Vodní nádrže a jiná zařízení určená k akumulaci vody nebo její dlouhodobé retenci
  • Potrubí k přepravě plynu, ropy a chemických látek a směsí
  • Jaderné elektrárny a jiné jaderné reaktory
  • Letiště
  • Celostátní železniční dráhy
  • Dálnice I. a II. třídy

Záměry uvedené v kategorii II musí absolvovat proces zjišťovacího řízení, v rámci kterého bude posouzeno, zda je nutné provést ostatní kroky EIA. Spadají se například průmyslová zařízení k výrobě elektrické energie, větrné elektrárny, hlubinné geotermální vrty, zařízení ke zpracování železných kovů, zařízení na výrobu cementu, skla, umělých minerálních vláken, tramvajové, trolejbusové, nadzemní a podzemní dráhy, silnice nebo místní komunikace atd., v některých případech až od určitého rozsahu.