infoviz.cz

Denní srážkové úhrny, Brno-Tuřany, 1961-2021

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
srážky
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
3. 7. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 363×    17×  Transkript infografiky

V grafu výše jsou vyznačeny denní srážky na stanici Brno-Tuřany za období 1961-2021. Na ose X jsou jednotlivé roky, osa Y reprezentuje den v roce. Množství srážek v daný den je vyjádřen velikostí bubliny. Denní úhrn srážek se v meteorologii hodnotí ve 24h časovém intervalu 6-6 UTC, tedy od 7-7 (zimní čas), případně 8-8 (letní čas).

Z grafu je patrné, že nejvyšší denní úhrny srážek jsou pozorovány v letním období, kdy v České republice obecně prší nejvíce. Vůbec nejvyšší denní srážkový úhrn na stanici Brno-Tuřany je ve sledovaném období 82,1 mm.