infoviz.cz

Emise z dopravy

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
NO, NO2, emise, doprava, NOx
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
17. 4. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
K dispozici v angličtině
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 1242×    50×  Transkript infografiky

Přestože jsou emise z dopravy významné, jejich význam bývá často přeceňován. Na straně druhé, emise z dopravy nejsou jen to, co vůz vypouští z výfuku.

Nevýfukové emise – znečištění vznikající dopravou, které nepochází z výfuku. Patří sem například otěry brzdových destiček, pneumatik, vozovky, ale například také tzv. resuspenze, což je víření již usazených částic na vozovce zpět do ovzduší.

Výfukové emise – znečišťující látky vypouštěné do ovzduší výfukem.

U moderních vozů představují nevýfukové emise většinu celkových emisí daného vozu. Podle různých studií a typů vozu se může jednat až o 90 % suspendovaných částic. Čím vyšší emisní normu automobil splňuje, tím je tento poměr vyšší.

Výfukové emise obsahují celou řadu znečišťujících látek. Doprava obecně je hlavním zdrojem emisí oxidů dusíku (NOX) v České republice. Koncentrace NOX jsou nejvyšší právě na dopravně zatížených lokalitách a ve větších městech obecně.

Elektromobily a emise

Elektromobily jsou nyní středem pozornosti v budoucím směru automobilového průmyslu a dopravy. Tyto vozy jsou však někdy milně prezentovány jako vozy s nulovými emisemi. Ve skutečnosti se však jedná pouze o nulové výfukové emise. Ty navíc bývají často dokonce vyšší než u automobilů se spalovacími motory. Množství znečištění z otěrů se mj. odvíjí od hmotnosti automobilu, která bývá u elektroaut vzhledem k těžké baterce vyšší. Dále je třeba zhodnotit, jakým způsobem vznikla elektřina. Pokud se tak stalo např. v uhelné elektrárně, menší či větší podíl znečištění, který se ušetřil na výfukových emisích, bylo emitováno jinde.

Elektromobily představují z pohledu znečišťování ovzduší lepší alternativu než vozy se spalovacími motory, a to zejména pokud vzniká elektřina, která vůz pohání, prostřednictvím nějaké formy obnovitelného zdroje energie. Při započtení nevýfukových emisí je však třeba říci, že vozy obecně nikdy zcela nulové emise mít nebudou a nemohou mít.

Řešení pro budoucnost

Ideálním řešením do budoucna je využívání osobní automobilové dopravy jen v nejnutnějších případech a vozy s nulovými výfukovými emisemi (elektroautomobily, vozy s palivovými články na vodík), kdy navíc vzniká palivo (elektřina, vodík) obnovitelným a šetrným způsobem.

Při omezování osobní dopravy je potřeba nabízet alternativu, a to například v podobě efektivní veřejné dopravy a sítě cyklostezek. Možností do budoucna je vyšší využívání sdílení automobilů (car sharing), a to například i díky autonomním vozům bez řidiče.