infoviz.cz

Cloud seeding

Kategorie
počasí a klima, vzdělávací
Klíčová slova
atmosféra, srážky
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
22. 2. 2024
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 57×    8×  Transkript infografiky

Cloud seeding (česky umělá infekce oblaků nebo také osévání mraků) je cílené zavádění konkrétních látek do atmosféry pro podporu kondenzace páry a tvorbu ledových krystalků, což má za následek zvýšenou tvorbu srážek. Hlavním cílem bývá zvýšení dostupnosti srážek v oblastech zasažených suchem, popř. snížení rizika lesních požárů. Tato technika je účinná jen pro některé typy oblaků a neovlivňuje počasí ve větším měřítku.

Výhody

 • zmírňování dopadů sucha
  • dopady na zemědělství
  • ekonomické dopady
  • dopady na ekosystémy
 • omezování rizika vzniku lesních požárů a jejich lepší zvládání

Nevýhody

 • používání potenciálně nebezpečných chemických látek
 • omezená účinnost a nejistý výsledek
 • vysoká finanční náročnost
 • závislost na podmínkách v atmosféře
 • dopady na životní prostředí (potenciální vznik povodní, potenciální kontaminace půdy či ovzduší)