infoviz.cz

Sucho - základní informace

Kategorie
počasí a klima, vzdělávací
Klíčová slova
sucho
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
9. 4. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
slovník ČMES
 327×    11×  Transkript infografiky

Základní dělení

Meteorologické sucho - je definováno meteorologickými parametry, jako deficit srážek (ve srovnání s normálem), ale do hry vstupují i další faktory jako intenzita výparu.

Zemědělské sucho - je definováno nedostatkem vláhy v půdě (nízká půdní vlhkost) pro rostliny. Do hry vstupují další faktory jako typ půdy, zacházení s půdou, fyziologie rostlin apod.

Hydrologické sucho - je definováno pomocí hydrologických parametrů. Srovnává se především průtok povrchových toků s normálem či hladina podzemních vod, vydatnost pramenů atd.

Socioekonomické sucho - je definováno ekonomickými parametry, např. nemožností pokrýt poptávku po produktech a službách v důsledku nedostatku vody.

Sucho podle periodicity

stálé sucho – tzv. aridní klima

sezónní sucho – nastává periodicky v určitou část roku (období sucha)

nahodilé sucho – nepravidelné epizody sucha

Slovníček

sucho - obecné označení pro nedostatek vody v krajině.

výpar (evaporace) - přechod vody z kapalného do plynného skupenství, v meteorologii vyjadřuje množství vody, které se za určitou dobu vypaří z různých povrchů.

transpirace - výpar vody prostřednictvím živých rostlin či živočichů související s fyziologickými procesy.

evapotranspirace - celkový výpar, souhrnné označení pro evaporaci + transpiraci.

vláhová bilance - v nejjednodušší podobě rozdíl mezi množstvím srážek a evapotranspirací.

vlhkost půdy - množství vody, včetně vodní páry, obsažené v půdě.

deficit vlhkosti půdy - rozdíl mezi množstvím vody v půdě a maximálním množstvím vody, které tato půda může zadržovat po odtoku vody vlivem gravitace.

aridní klima - synonymum pro suché klima, klima charakteristické velmi malým úhrnem srážek a vysokým potenciálním výparem. Není umožněna tvorba pravidelných vodních toků ani dostatečný růst vegetace.

Indexy sucha

Existuje několik používaných indexů sucha, kterými je možné sucho kvantifikovat.

Jeden z nejpoužívanějších je SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index), index doporučovaný Světovou meteorologickou organizací.

Počítá se standardizací rozdílu mezi úhrnem srážek a potenciální evapotranspirací.