Warning: Undefined variable $relatedInfographcisNameSpaces in /data/web/virtuals/293061/virtual/www/graphic.php on line 132

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /data/web/virtuals/293061/virtual/www/graphic.php on line 132

Warning: Undefined variable $relatedInfographcis in /data/web/virtuals/293061/virtual/www/graphic.php on line 153

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /data/web/virtuals/293061/virtual/www/graphic.php on line 153
Infografika - Sucho - základní informace

infoviz.cz

Sucho - základní informace

Kategorie
počasí a klima, vzdělávací
Klíčová slova
sucho
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
9. 4. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
slovník ČMES
Související infografiky
   105×    8×    Transkript infografiky

  Základní dělení

  Meteorologické sucho - je definováno meteorologickými parametry, jako deficit srážek (ve srovnání s normálem), ale do hry vstupují i další faktory jako intenzita výparu.

  Zemědělské sucho - je definováno nedostatkem vláhy v půdě (nízká půdní vlhkost) pro rostliny. Do hry vstupují další faktory jako typ půdy, zacházení s půdou, fyziologie rostlin apod.

  Hydrologické sucho - je definováno pomocí hydrologických parametrů. Srovnává se především průtok povrchových toků s normálem či hladina podzemních vod, vydatnost pramenů atd.

  Socioekonomické sucho - je definováno ekonomickými parametry, např. nemožností pokrýt poptávku po produktech a službách v důsledku nedostatku vody.

  Sucho podle periodicity

  stálé sucho – tzv. aridní klima

  sezónní sucho – nastává periodicky v určitou část roku (období sucha)

  nahodilé sucho – nepravidelné epizody sucha

  Slovníček

  sucho - obecné označení pro nedostatek vody v krajině.

  výpar (evaporace) - přechod vody z kapalného do plynného skupenství, v meteorologii vyjadřuje množství vody, které se za určitou dobu vypaří z různých povrchů.

  transpirace - výpar vody prostřednictvím živých rostlin či živočichů související s fyziologickými procesy.

  evapotranspirace - celkový výpar, souhrnné označení pro evaporaci + transpiraci.

  vláhová bilance - v nejjednodušší podobě rozdíl mezi množstvím srážek a evapotranspirací.

  vlhkost půdy - množství vody, včetně vodní páry, obsažené v půdě.

  deficit vlhkosti půdy - rozdíl mezi množstvím vody v půdě a maximálním množstvím vody, které tato půda může zadržovat po odtoku vody vlivem gravitace.

  aridní klima - synonymum pro suché klima, klima charakteristické velmi malým úhrnem srážek a vysokým potenciálním výparem. Není umožněna tvorba pravidelných vodních toků ani dostatečný růst vegetace.

  Indexy sucha

  Existuje několik používaných indexů sucha, kterými je možné sucho kvantifikovat.

  Jeden z nejpoužívanějších je SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index), index doporučovaný Světovou meteorologickou organizací.

  Počítá se standardizací rozdílu mezi úhrnem srážek a potenciální evapotranspirací.