infoviz.cz

Vodní stav a vodočet

Kategorie
voda, vzdělávací
Klíčová slova
řeka
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
28. 12. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Související infografiky
 1190×    43×  Transkript infografiky

Nejčastějšími veličinami udávanými v souvislosti s množstvím vody v toku jsou vodní stav a průtok vodního toku. Průtok vodního toku představuje množství vody, které proteče korytem za jednotku času, je tedy závislý na rychlosti proudění a ploše průřezu toku a vyjadřuje se v jednotkách objemu v čase (nejčastěji m3/s). Vodní stav vyjadřuje, jak vysoko sahá hladina toku a vyjadřuje se v jednotkách délky (m, cm). Co je však velmi důležité – jedná se o výšku (svislou vzdálenost) nad tzv. nulou vodočtu – tato výška tedy nevyjadřuje absolutní hodnotu hloubky toku.

Vodočet

Vodočet, někdy také označovaný jako vodoměrná/vodočetná lať, je plechová nebo plastová destička, na které je vyznačena stupnice. Vodočet může být umístěn jak svisle, tak šikmo a oba typy lze i kombinovat (dělený) podle potřeby.

Nula vodočtu je okótována, je přesně známa její nadmořská výška. Vodní stav tedy po přičtení může vyjadřovat nadmořskou výšku hladiny v metrech nad mořem. Hodnota není ovlivněna například změnami dna koryta.

Jak číst vodočet?

Vpravo je ukázka dvou vodočtů s mírně odlišnou symbolikou stupnice. Decimetry bývají vyznačeny arabskými číslicemi (1, 2, 3, …) a metry římskými (I, II, III, IV, …) s červeným zvýrazněním.

Každý decimetr v příkladech vpravo je černobílými pruhy rozdělen na pět částí (dílků). Každá část tak reprezentuje 2 cm a umožňuje velmi přesný odečet aktuálního vodního stavu daného toku s přesností na centimetry.

Při odečtu postupně sčítáme počet metrů, počet decimetrů a na závěr počet dílků v posledním decimetru, ke kterému sahá hladina a zjišťujeme hodnotu v bodě, kde se hladina dotýká vodočtu.

Vodočet více vlevo reprezentuje vodní stav 76 cm – výška vodní hladiny nesahá ani k prvnímu metru, pod vodou je zcela prvních 7 decimetrů, v posledním decimetru sahá voda do třetího dílku, tedy 6 cm.

Vodočet úplně vpravo není zobrazen úplně a ukazuje příklad vyššího vodního stavu. Zcela pod vodou je i dílek 3. metru. Nad ním jsou pod vodou ještě jeden dílek decimetru a dva dílky dalšího decimetru, tedy 10 + 4 cm nad 3 m = 314 cm.