infoviz.cz

Negativní dopady odpalování zábavní pyrotechniky

Kategorie
životní prostředí, vzdělávací
Klíčová slova
PM, ohňostroje, znečišťování ovzduší
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
29. 12. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 1102×    59×  Dílčí stručné infografiky

V případě, že chcete grafiku použít například v prezentaci nebo na sociálních sítích, hlavní infografika může obsahovat příliš mnoho textu a malé písmo. Níže jsou k dispozici dílčí infografiky, které obsahují dílčí části hlavní infografiky rozdělené na logické a graficky upravené části.


Část 1: Znečišťování životního prostředí
2023-12-22

Část 2: Odpad
2023-12-22

Část 3: Riziko požáru
2023-12-22

Část 4: Riziko úrazu
2023-12-22

Část 5: Nepřiměřený hluk
2023-12-22

  Transkript infografiky

Odpalování zábavní pyrotechniky (ohňostrojů) sice může pro někoho představovat velmi zajímavý a atraktivní vizuální a akustický zážitek, toto odpalování však má i svou výrazně stinnou stránku v podobě řady negativních dopadů na lidské zdraví, zdraví dalších organizmů a životní prostředí obecně. Tato infografika poskytuje souhrn těch nejvýznamnějších.

Znečišťování životního prostředí

Během odpalování pyrotechniky se do ovzduší dostává často velmi významné množství znečišťujících látek, včetně různých kovů. Není výjimkou, že jsou koncentrace prachových částic krátce po novoroční půlnoci ve městech nejvyšší za celý rok.

Kromě ovzduší způsobuje odpalování pyrotechniky také znečišťování půd a vod poté, co částice obsahující různé chemické látky dopadají na zem.

Nepřiměřený hluk

Zvukový efekt výbuchů pyrotechniky má velmi negativní dopad na různé druhy zvířat. V lepším případě je tento zážitek pro zvířata krajně stresující, zvířata prožívají extrémní strach, paniku a bohužel není výjimkou ani fakt, kdy se jim takovýto strach nebo panika stane osudným. Zvířata se snaží utéct a schovat, výrazně negativní je také odpalování pro ptactvo – vystrašení ptáci mohou narážet do různých překážek, obzvláště v zastavěných oblastech měst, kde je intenzita odpalování zároveň nejvyšší.

Riziko úrazu

Odpalování pyrotechniky vždy představuje nebezpečí pro osobu, která předměty odpaluje. Při neopatrném zacházení nebo selhání pyrotechniky nezřídka kdy dochází k závažným úrazům, které mohou skončit např. zraněním končetiny, vážnými popáleninami, trvalým poškozením zraku atd.

Riziko požáru

Hořící pyrotechnika představuje významné riziko požáru, jak během samotného odpalu, tak při dopadu hořících částí na zem. Odpalování zábavní pyrotechnika tak během novoročních oslav zaměstnává nejen hasiče, ale také záchranáře.

Odpad

Ulice, náměstí, ale třeba i louky, pole a další objekty bývají po hromadném odpalování zábavní pyrotechniky na Nový rok poseté zbytky použité pyrotechniky.

Je nutné vynakládat nemalé prostředky na následný úklid. Navíc v případě nevybuchlé pyrotechniky může být tento odpad i nebezpečný.