infoviz.cz

Emise CO2 na obyvatele z výroby elektřiny

Kategorie
energetika, počasí a klima
Klíčová slova
CO2, energie
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
4. 4. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
EMBER
 423×    8×  Transkript infografiky

Jak ukazuje graf, Česká republika měla dle dat EMBER v roce 2021 nejvyšší emise CO2 na obyvatele z výroby elektřiny. Toto číslo je výrazně vyšší, než činí průměr evropských zemí. Zároveň se však v České republice toto číslo od roku 2000 do roku 2020 snížilo o přesně třetinu (33,9 %), což je výrazně větší pokles, než je evropský průměr (pokles o 6,5 %). U 12 z 39 hodnocených zemí (33,3 %) došlo v období 2000 až 2020 ke zvýšení emisí CO2 na obyvatele, u Chorvatska byla hodnota totožná.

Nejvýraznější pokles emisí na obyvatele byl zaznamenán v Dánsku (pokles o více než 75 %). Jedním z důvodů je také intenzivní rozšiřování sítě větrných elektráren v Dánsku, kde činí výroba elektřiny z větrné energie téměř 50 %.