infoviz.cz

Jak omezit znečišťování ovzduší ze stavebních prací

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší
Verze
1.1 zobrazit všechny verze
Publikováno
1. 6. 2024
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 387×    12×  Transkript infografiky

Stavební práce mohou být lokálně velmi významným zdrojem znečišťování ovzduší. Konstrukční i demoliční práce často vedou k nárazovým velmi vysokým koncentracím především suspendovaných částic PM10. Zcela zabránit znečišťování ovzduší při těchto pracích nikdy nelze. Lze však jejich dopady minimalizovat. Jak?

  • zakrývání - přikrývání materiálu, který by se prouděním mohl dostat do ovzduší, například hromada písku nebo nákladního prostoru nákladních automobilů přepravujících stavební materiál.
  • kropení - zvlhčování materiálu před jeho přepravou, prací s ním, ale také například kropení vozovek, což omezuje resuspenzi.
  • čištění - aktivní odstraňování například prachu z vozovek, špíny z kol nákladních automobilů před jejich odjezdem z rozestavěné lokality apod.
  • vysávání - využívání vysavače při vrtání apod., tak aby se prach nedostával přímo do ovzduší.
  • zdroje energie - využívání alternativních zdrojů energií, kde to je možné (například využívání místních elektrických přípojek na úkor dieselového agregátů).
  • předpříprava - pokud je to možné, vozit na místo stavby materiál už připravený (například nařezaný).
  • načasování - odložení prašných aktivit v době nepříznivých meteorologických podmínek (vysoké rychlosti větru, intenzivní sucho).
  • plánování - plánování časového harmonogramu stavebních prací tak, aby se v jedné chvíli nestavělo na příliš mnoha místech v jedné lokalitě a vliv těchto činnosti se nesčítal. Důležité je také plánování případných objízdných tras, pokud stavební činnost ovlivňuje průjezdnost dopravních komunikací.
  • kontrola - pravidelné kontroly dodržování opatření vedoucích ke snížení znečišťování ovzduší a monitorování situace.