infoviz.cz

Vývoj koncentrací oxidu dusičitého

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
NO2, NOx, znečišťování ovzduší, znečišťující látka
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
25. 6. 2023
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
Související infografiky
 163×    4×  Transkript infografiky

Hlavním zdrojem emisí oxidu dusičitého je v České republice doprava. Nejvyšší koncentrace této látky jsou tedy pozorovány v dopravně nejvytíženějších lokalitách v centrech velkoměst.

Mj. díky modernizaci vozového parku a nižším emisím NO2 u nových vozů se daří právě v lokalitách s nejvyšší mírou znečištění NO2 koncentrace této znečišťující látky snižovat.

V zákoně o ochraně ovzduší jsou definovány dva imisní limity pro ochranu zdraví pro oxid dusičitý – imisní limit pro průměrnou hodinovou koncentraci NO2 (200 µg∙m–3, max. 18 překročení za kalendářní rok) a imisní limit pro roční průměrnou koncentraci NO2 (40 µg∙m–3).

Hodinový imisní limit pro NO2 byl v České republice naposledy překročen v roce 2011 na stanici Praha-Legerova (hot spot). V roce 2020 nebyl na žádné stanici v České republice poprvé od začátku monitoringu v 90. letech 20. století překročen ani imisní limit pro roční průměrnou koncentraci. To se následně opakovalo v dalších letech 2021 a 2022, kdy rovněž nedošlo na žádné stanici imisního monitoringu v České republice k překročení ročního limitu NO2.