infoviz.cz

Rozložení průměrných měsíčních srážek, Česká republika

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
srážky
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
1. 6. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 575×    15×  Transkript infografiky

Graf výše lze rozdělit do dvou částí. V levé části jsou prostřednictvím bodů zobrazeny dílčí měsíční průměrné úhrny srážek pro konkrétní měsíc (vyznačený na ose X). Uvnitř těchto bodů je vyznačen také krabicový graf (boxplot).

Pravá část představuje částečný tzv. houslov graf (violin plot). Ten reprezentuje ve vertikálním směru rozložení hodnot, v tomto případě rozložení měsíčních průměrných srážkových úhrnů. Hodnoty v grafu jsou rozděleny do dvou kategorií – normálové období 1961-1990 a 1991-2020. V grafu jsou také vyznačeny některé extrémní srážkové úhrny. Z houslových rozložení je patrné, že vyšší variabilita srážek a nejvyšší úhrny jsou pozorovány v letní měsíce. Plošší rozložení reprezentuje rovnoměrnější zastoupení hodnot a naopak.

Celkově můžeme říci, že dlouhodobě nedochází ke změnám v celkovém množství srážek spadených na území České republiky.