infoviz.cz

Monitoring znečišťujících látek v ovzduší

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
stanice
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
4. 11. 2023
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 270×    12×  Dílčí stručné infografiky

V případě, že chcete grafiku použít například v prezentaci nebo na sociálních sítích, hlavní infografika může obsahovat příliš mnoho textu a malé písmo. Níže jsou k dispozici dílčí infografiky, které obsahují dílčí části hlavní infografiky rozdělené na logické a graficky upravené části.


Část 1: Monitoring znečišťujících látek v ovzduší - částice PM10
2023-11-04

Část 2: Monitoring znečišťujících látek v ovzduší - částice PM2,5
2023-11-04

Část 3: Monitoring znečišťujících látek v ovzduší - oxid dusičitý (NO2)
2023-11-04

Část 4: Monitoring znečišťujících látek v ovzduší - oxid siřičitý (SO2)
2023-11-04

Část 5: Monitoring znečišťujících látek v ovzduší - oxid uhelnatý (CO)
2023-11-04

Část 6: Monitoring znečišťujících látek v ovzduší - benzo[a]pyren
2023-11-04

Část 7: Monitoring znečišťujících látek v ovzduší - těžké kovy (As, Cd, Ni, Pb)
2023-11-04

Část 8: Monitoring znečišťujících látek v ovzduší - přízemní ozon (O3)
2023-11-04

  Transkript infografiky

Mapy ukazují lokality dlouhodobého monitoringu jednotlivých znečišťujících látek v rámci Státní sítě imisního monitoringu v České republice. Přehled reflektuje stav k červnu 2023. Rozmístění stanic není rovnoměrné a zohledňuje mj. například úroveň znečištění danou látkou. Hustší síť je zejména ve velkoměstech nebo lokalitách se zvýšenými koncentracemi.