infoviz.cz

Počet vědecko-výzkumných pracovníků v ČR

Kategorie
jiné
Klíčová slova
výzkum, věda
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
11. 11. 2021
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český statistický úřad
 251×    3×  Transkript infografiky

Celkový počet pracovníků ve vědecké a výzkumné oblasti v ČR od roku 2005 souvisle narůstá. Růst je patrný ve všech sektorech, poměr počtu 2020/2005 je nejvyšší v sektoru podnikatelském (235 %), dále soukromém neziskovém (185 %), vysokoškolském (154 %) a nejnižší v sektoru vládním (130 %).

Podíl žen se od roku 2005 snížil z 35 na necelých 31 %. Jednoznačně nejnižší zastoupení mají ženy v sektoru podnikatelském, naopak nejvyšší v sektoru vládním, kde je poměr žen a mužů vyrovnaný. Celkový pokles je dán právě poklesem v podnikatelském sektoru, který je nejzastoupenější.