infoviz.cz

Extremita průměrné měsíční teploty

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
5. 3. 2024
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 309×    12×  Transkript infografiky

Zimní měsíce se v Česku co do teploty obecně vyznačují vyšší variabilitou – jsou běžnější větší rozdíly.

Pokud chceme popsat extremitu určité průměrné měsíční teploty vzduchu je možné použít odchylku od normálu, ještě vhodnější je ale použít odchylku od průměru vyjádřenou v tzv. směrodatné odchylce (SD). Stejná odchylka od normálu v absolutních číslech v létě je totiž extrémnější než v zimě, právě s ohledem na obecně větší rozkolísanost teplot v zimním období.

Odchylka vyjádřená jako počet SD od průměru ukazuje, jak extrémní je daná hodnota oproti ostatním. Kladné hodnoty vyjadřují teplejší měsíc, záporné měsíc chladnější (oproti průměru). Čím je počet SD od průměru vyšší, tím byl měsíc extrémnější.

Jak ukazuje graf vlevo, v daném období byl nejextrémnější červen 2019, kdy byla průměrná měsíční odchylka o více než 3 SD od červnového průměru. Přestože v absolutních číslech se jednalo o odchylku +4,2 °C, zatímco například únor 2024 měl odchylku +6,1 °C, s ohledem na ostatní průměry pro daný měsíc to byla nejvíce vybočující hodnota.

V intervalu ±2SD od průměru leží statisticky 95 % všech hodnot. V případě února je to interval -6,3 až +5,1 °C. V červnu je to však pouze 13,1 až 19,0 °C (výrazně menší interval). Právě proto je červen 2019 s průměrem teploty vzduchu +20,7 °C tak extrémní.