infoviz.cz

Perfluorované a polyfluorované látky (PFAS)

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
znečišťující látka
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
16. 12. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
RECETOX | Ondřej Mikeš, Lisa Emily Melymuk, Simona Rozárka Jílková
 612×    21×  Transkript infografiky

PFAS je společné označení pro skupinu velkého množství látek, které mohou být na trhu a jejichž molekuly obsahují alespoň jeden plně fluorovaný metyl F3-C nebo jeden metylen C-CF2-C. Vazba uhlíku s fluorem (C-F) patří k jedné z nejsilnějších vazeb. Jedná se o látky, které se díky svým vlastnostem dostávají do životního prostředí, kde mohou setrvávat. Najdeme je v podzemních vodách, sedimentech i v ovzduší. Nejvyšší koncentrace jsou pozorovány v blízkosti továren, skládek, ale také míst, kde se ve významném množství využívají hasičské pěny (letiště, cvičiště).

Využití

 • PFAS odpuzují vodu, oleje či půdu, proto se používají k povrchové úpravě například textilií (koberce, tkaniny, čalounění), kůže, papíru a lepenky, stavebních materiálů, kabeláže či kovů a při pokovování.
 • Používají se jako přísada do barviv, vosků (například lyžařských, na mezinárodních závodech zakázáno od sezóny 2022/23) a nátěrů.
 • Hasičské pěny
 • Hnací plyny
 • Hydraulické kapaliny při těžbě ropy
 • Rozpouštědla

Expozice

 • strava
  • postupné zakoncentrovávání v potravním řetězci (maso, hlavně zvěřina, ryby a mořské plody)
  • obalové materiály – krabice na pizzu, sáček na popcorn, papírové kelímky apod.
 • pitná voda – koncentrace se liší mezi jednotlivými zdroji pitné vody
 • dýchání – vdechování ovzduší obsahující částice s PFAS pocházející z uvolňování z materiálů v domácnosti

Jak omezit vystavení těmto látkám?

Expozici těmto látkám je možné snížit například:

 • vyhýbáním se jídlům rychlého občerstvení
 • preference oblečení, které není povrchově upravené fluorovanými přípravky
 • snížením množství bytového textilu a nábytku, který odpuzuje skvrny, oleje a vodu
 • omezením používání sprejů na impregnaci textilu (jejich případné použití omezit na venkovní prostředí a řádně vyvětrat)
 • nepoužíváním starých vosků na lyže

Vliv na zdraví

Vystavení PFAS je u lidí částečně spojováno například s:

 • zhoršenou plodností u mužů i žen
 • sníženou porodní váhou
 • astmatem a alergiemi
 • narušením hormonálního systému

Během posledních 20 let došlo k významné regulaci výroby i používání PFAS. Přesto byly PFOS nalezeny ve 12 % a PFOA ve 22 % vzorcích pitné vody odebraných v EU. V případě potravin to bylo 26 % vzorků obsahujících PFOS a 9 % PFOA.


 • PFOA – perfluorovaná kyselina
 • PFOS - perfluorooktansulfonát