infoviz.cz

Smogové situace - přízemní ozon

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
O3, smog
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
23. 7. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 533×    7×  Transkript infografiky

Grafy pro jednotlivé oblasti ukazují počet hodin, po které byla v jednotlivých letech vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací přízemního ozonu v období 2013 až 2021. V případě, že byla v daném roce smogová situace vyhlášena více než jednou, je toto indikováno formou oddělených částí sloupcového grafu. Metodika vyhlašování smogových situací se v průběhu času měnila. Srovnání je možné napříč oblastmi v jednotlivé roky, v rámci jedné oblasti lze srovnávat období 2013-2016 a 2017-2021. Vyhlášení smogové situace v případě ozonu úzce koreluje zejména se dny s velmi vysokými teplotami a jasným počasím. Právě z toho důvodu byl v tomto ohledu horší zejména rok 2015 a také rok 2018.

Přízemní ozon je tzv. sekundární znečišťující látka. Nemá zdroj emisí, ale vzniká až reakcemi jiných látek v ovzduší. Jedná se o tzv. fotochemické reakce a pro jejich průběh je potřeba sluneční záření. Nejvíce ozonu proto vzniká za velmi horkých a jasných dní. Vůbec nejvyšší bývají koncentrace přízemního ozonu na odlehlých horských stanicích. Smogová situace je v tomto případě vyhlášena, pokud alespoň na jedné reprezentativní stanici v dané oblasti překročí koncentrace přízemního ozonu prahovou hodnotu 180 µg∙m–3.