infoviz.cz

Průměrná teplota v létě v krajích a České republice

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
1. 9. 2021
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 471×    8×  Transkript infografiky

Graf nahoře vlevo ukazuje průměrnou letní teplotu za dvě normálová období 1961–1990 a 1991–2020. Na vedlejší ose je pak zobrazen rozdíl mezi oběma průměry. Průměrné teploty pro jednotlivá desetiletí ukazuje graf nahoře vpravo. Pod grafy je heatmapa ukazující průměrné teploty v jednotlivá léta 1961–2021. Z grafů vyplývá, že ve všech regionech se v létě dlouhodobě otepluje. Absolutně nejtepleji je v kraji Jihomoravském, naopak nejchladněji v Karlovarském. Výrazné oteplování pozorujeme až od 90. let 20. století, jak ukazuje graf vpravo nahoře. Heatmapa dole ukazuje, že pokud je určitý rok teplotně nadprůměrný či naopak podprůměrný, je tomu tak většinou v celé ČR. V heatmapě jsou šipkou nahoru zvýrazněna nejteplejší a nejchladnější léta v daném regionu. Úplně nejteplejší léto bylo v letech 2018 a 2019 v Jihomoravském kraji (20,9 °C). Naopak nejchladnější léto bylo ve všech regionech v roce 1978, úplně nejchladnější pak v Karlovarském kraji (13,3 °C). Pro poslední rok hodnocení (2021) jsou zobrazeny i samotné průměrné hodnoty.