infoviz.cz

Vývoj emisí znečišťujících látek - Česko a Slovensko

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
emise, znečišťující látka
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
2. 9. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Community Emissions Data System (CEDS)
 123×    9×  Transkript infografiky

Jednotlivé grafy ukazují vývoj emisí vybraných znečišťujících látek v České a Slovenské republice od jejich rozdělení v roce 1993 do roku 2019. U každého grafu je také uveden procentuální rozdíl mezi začátkem a koncem hodnoceného období. Jak je patrné z grafů, u všech sedmi znečišťujících látek a obou zemí je množství emisí v roce 2019 nižší než v roce 1993, někdy i o více než 90 %. U některých je procentuální pokles vyšší u ČR, u jiných u SR. Například u SO2 je velmi výrazný pokles u ČR dán obecně výrazně větším množstvím emisí SO2 v roce 1993, což souvisí s vyšším počtem zdrojů, jako například uhelných elektráren a dalších průmyslových objektů.