infoviz.cz

Doba trvání slunečního svitu - Brno-Tuřany

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
sluneční svit
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
8. 8. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 965×    31×  Transkript infografiky

V průměru svítí v Brně Slunce 1771 hodin ročně. Toto číslo je však velmi variabilní – v roce 1970 to bylo pouze 1402 hodin, naopak v roce 2003 2198 hodin. V průměru nejdelší bývá doba trvání slunečního svitu v červenci, naopak nejméně v prosinci – toto souvisí nejen s oblačností, ale také s možnou maximální dobou trvání slunečního svitu danou délkou dne.

Zatímco v 7denním období od 14. do 21. 6. 2021 svítilo každý den Slunce minimálně 13,5 hodiny a celkově jen za těchto 7 dní více než 100 hodin, v roce 1997 na přelomu listopadu a prosince byly zaznamenány pouze 2,5 hodiny slunečního svitu za 30denní období. Vůbec nejdelší pozorované období zcela bez slunečního svitu je 16denní perioda od 10. do 25. prosince 2020.

Z grafu průměrné doby trvání slunečního svitu v jednotlivé měsíce za dvě normálová období je patrné, že s výjimkou měsíce listopadu (-9,9 %), byla doba trvání slunečního svitu ve všech měsících v období 1991-2020 delší než v období 1961-1990. Nejvýraznější rozdíl je u měsíce ledna (+20,6 %) a dubna (+20,1 %). V průměru byla doba trvání slunečního svitu v období 1961-1990 rovna 1677,8 hodinám, v následujícím třicetiletí 1991-2020 o 177 h (10,5 %) více (1854,8 h).