infoviz.cz

Kde byl překročen imisní limit v roce 2020 (bez zahrnutí O3)?

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
znečištění, imisní limity
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
21. 3. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 242×    9×  Transkript infografiky

V některých oblastech České republiky jsou překračovány imisní limity (IL) pro ochranu zdraví pro různé znečišťující látky. V této infografice není zahrnut přízemní ozon, který nemá přímý zdroj. Vzniká až reakcemi v ovzduší a jeho koncentrace jsou do značné míry dány i meteorologickými podmínkami.

Nejvyšší podíl území, kde je překročen jeden či více IL pro různé znečišťující látky, je v České republice v Moravskoslezském kraji, a to zejména v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (O/K/F-M).

Látkou, u které je IL překročen na největší části území, je benzo[a]pyren, jehož emise pochází v České republice takřka výhradně z vytápění ve starých kotlech na tuhá paliva v domácnostech. Na koncentracích se však podílí také dálkový transport, tedy přenos znečištění na velké vzdálenosti. V tomto směru je Moravskoslezský kraj nepříznivě ovlivňován zejména vysokou mírou znečištění v zimním období v Polsku.

Rok 2020 hodnotíme jako rok s historicky nejlepší kvalitou ovzduší, a to díky dlouhodobému poklesu emisí znečišťujících látek a velmi příznivým meteorologickým a rozptylovým podmínkám v tomto roce. Navíc byla v roce 2020 snížena hodnota IL pro PM2,5, tedy byl tento limit přísnější.

  • Podíl území České republiky s překročením alespoň jednoho IL pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu.
  • Podíl obyvatelstva České republiky žijícího v oblasti s překročením alespoň jednoho IL pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu.
  • Podíl území České republiky s překročením alespoň jednoho IL pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu, průměr 2012-2020.
  • Podíl obyvatelstva aglomerace O/K/F-M žijícího v oblasti s překročením alespoň jednoho IL pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu.