infoviz.cz

Vývoj emisí PM10 v jednotlivých krajích ČR

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
PM, emise, znečišťující látka
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
2. 8. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
ENVIROMETR, CENIA
 215×    7×  Transkript infografiky

Emise částic PM10 v České republice dlouhodobě klesají. Minigrafy ukazují vývoj emisí PM10 v jednotlivých krajích. Hodnota reprezentuje relativní množství emisí vůči referenčnímu roku 2005. Graf vlevo dole ukazuje podíl emisí PM10 2020/2005. Z tohoto grafu je patrné, že za 15leté období došlo v jednotlivých krajích k poklesu o přibližně 25 až 50 %. Největší pokles byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji. Tento fakt souvisí mj. s faktem, že zde byl ve srovnání s dalšími kraji relativně významný potenciál pro pokles vzhledem k rozvinutému průmyslu v této oblasti.