infoviz.cz

Vývoj emisí PM10 v jednotlivých krajích ČR

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
PM, emise, znečišťující látka
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
2. 8. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
ENVIROMETR, CENIA
 453×    8×  Transkript infografiky

Emise částic PM10 v České republice dlouhodobě klesají. Minigrafy ukazují vývoj emisí PM10 v jednotlivých krajích. Hodnota reprezentuje relativní množství emisí vůči referenčnímu roku 2005. Graf vlevo dole ukazuje podíl emisí PM10 2020/2005. Z tohoto grafu je patrné, že za 15leté období došlo v jednotlivých krajích k poklesu o přibližně 25 až 50 %. Největší pokles byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji. Tento fakt souvisí mj. s faktem, že zde byl ve srovnání s dalšími kraji relativně významný potenciál pro pokles vzhledem k rozvinutému průmyslu v této oblasti.