infoviz.cz

Globální dostupnost dat o kvalitě ovzduší

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
NO2, PM
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
27. 6. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Světová zdravotnická organizace
 357×    6×  Transkript infografiky

Mapy výše ukazují dostupnost dat o kvalitě ovzduší z profesionálních měření. V mapách jsou vyznačena města, ve kterých jsou dostupná data za 10leté období 2010–2019 pro tři základní znečišťující látky. Barva bodu pak ukazuje relativní hodnotu průměrné koncentrace od zelené (nejnižší) až po červenou (nejvyšší).

Z map jsou patrné dvě hlavní skutečnosti. Vyšší hodnoty koncentrací jsou obecně pozorovány v chudších oblastech, například na území Indie, Číny, Afriky, jižní Ameriky a dále také v zemích arabského poloostrova. Naopak nižší hodnoty jsou pozorovány v nejbohatších zemích, jako například na území Severní Ameriky, Austrálie, západní a severní Evropy či Novém Zélandu.

Dále je z map patrné, že dostupnost dat o kvalitě ovzduší je velmi nerovnoměrně rozložená. Co do hustoty a dostupnosti měření je na špičce evropský kontinent a hustou síť má také Indie a Čína. Naopak hustě obydlená území s velmi nízkou dostupností dat jsou oblasti jako celá Afrika a většina jižní Ameriky a střední Asie. Vzhledem k stupni rozvoje a dostupným a používaným technologiím lze očekávat, že v některých těchto oblastech mohou být koncentrace znečišťujících látek velmi vysoké.Počet obydlených míst s dostupným měřením ve vysokopříjmových oblastech je téměř dvojnásobný ve srovnání s počtem míst v oblastech středních a nízkých příjmů, a to přesto, že je těchto míst výrazně více než vysokopříjmových.Koncentrace částic PM10 a PM2,5 jsou v nízkopříjmových oblastech v průměru přibližně trojnásobné ve srovnání s vysokopříjmovými oblastmi. V řadě rozvojových zemí navíc informace o kvalitě ovzduší vůbec nejsou dostupné.