infoviz.cz

Odchylka průměrné měsíční a roční teploty vzduchu v České republice od průměru 1961-1990

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota, změna klima
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
11. 4. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 424×    13×  Transkript infografiky

Roční minigrafy ukazují odchylku průměrné měsíční teploty v České republice v daném roce od průměrné teploty pro daný měsíc za období 1961 až 1990. Ve všech případech je sjednocena škála osy Y, která je odstupňovaná po 2,5 °C.

Odstínem tmavě modré a tmavě červené je vyznačena absolutně nejvyšší kladná, respektive záporná odchylka teploty pro daný měsíc v hodnoceném období 1961-2021. V případě, že je uvedena i konkrétní hodnota v popisku, jedná se o měsíc s celkově absolutně nejvyšší kladnou či zápornou odchylkou ze všech měsíců.

Odchylka roční průměrné teploty od roční průměrné teploty 1961-1990 je uvedena nad příslušným minigrafem. Zbarvení daného podkladu odpovídá rozsahu podle škály vpravo. Graf vlevo uprostřed je pouze ilustrační a ukazuje škálu osy Y a popisky osy X shodnou se všemi minigrafy.

Graf vlevo dole ukazuje počet let v jednotlivých dekádách, kdy byla průměrná roční teplota vyšší, rovna či nižší než činí průměrná teplota za období 1961-1990. Z grafu je patrné, že v poslední hodnocené dekádě byl nadprůměrný každý rok, v dekádě 2001-2010 to byly všechny roky s výjimkou roku 2010.